Hem

Europa Direkt Fyrbodal

Senaste nytt

 

Jean-Claude Juncker om flyktingssituationen i EU

 

I en artikel på Aftonbladets debattsida uttalar sig EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om flyktingssituationen inom EU och vad som görs och behövs för att förbättra situationen.

 

 

Presentationsbilder om EU

 

Behöver du material till en presentation om EU? På EU:s hemsida finns det gratis bilder att ladda ner där det förklaras tydligt vad den Europeiska unionen är och hur den fungerar. Bilderna får användas kostnadsfritt och får ändras på eget ansvar.

 

 

Europaforum Hässleholm

 

Den 22 - 27 augusti var det återigen dags för Europaforum Hässleholm. Under veckan fick elever på Internationella programmet vid Hässleholms Tekniska Skola möjlighet att ställa olika frågor till Europaparlamentariker. Dessutom diskuterades bl.a. EU:s migrationspolitik, konflikten i Ukraina samt Sveriges, Finlands och Österrikes 20åriga medlemskap i EU. Om ni inte hade möjlighet att vara med kan ni titta på webbsändningen av både den 25:e och 26:e augusti 2015.

 

 

Handelsavtal mellan EU och Vietnam

 

EU är nu på väg att sluta ett frihandelsavtal med Vietnam. Genom avtalet kommer nästan alla tullavgifter på handeln med varor mellan EU och Vietnamn och vice versa att slopas. Dessutom kommer avtalet att omfatta följande områden: tjänster och investeringar samt offentliga upphandlingar av bland annat transport-, telekommunikations- och posttjänster. Närmare information om frihandelsavtalet finns på EU-kommissionens hemsida.

 

 

Höjdpunkter från Almedalen

 

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över 40 år och har utvecklats till Sveriges största politiska mötesplats. Alla har möjlighet att delta och debattera samhällsfrågor. Ifall du missade årets Almedalsvecka kan du nu se Europahusets höjdpunkterna i den här filmen. Alla av Europahusets seminarier finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida.

 

 

Sara Stridsberg tilldelas EU:s litteraturpris 2015

 

Den svenska författaren Sara Stridsberg vann EU:s litteraturpris 2015 för sin bok "Beckomberga - ode till min familj".

 

För verket emottog Sara den fina utmärkelsen med motiveringen:

Sara Stridsberg har skapat en nästan mytisk roman om en hård verklighet, med fokus på Jackie och hennes far, Jimmie Darling - patient på den psykiatriska kliniken Beckomberga. Jackies ensamhet, kärlek och längtan skapar en värld som upplyst ur skuggorna; den verkliga, hårda världen finns där i lager av drömmar och fantasi, under och över.

 

Mer information om litteraturpriset samt de andra vinnande författarna finns på EU:s litteraturprisets hemsida.

 

 

Ekonomiskt stöd till flyktingverksamhet

 

EU-kommissionen kommer att betala 22,5 miljarder kronor till EU-länderna för deras migrationsarbete. Under hösten 2015 får myndigheter och frivilligorganisation möjlighet att ansöka om stöd för olika projekt kopplat till flyktingmottagande. Förvaltare av EU-stödet är migrationsverket. Sökande organisationer ska medfinansiera projekten med 25 procent för att ansökan skall kunna beviljas. Pengarna kan bland annat gå till aktiviteter för flyktingar, utbildningsinsatser, integration eller återvändande efter avslag på asylansökan. Läs mer här.

 

Språkdagen 2015

 

Europeiska språkdagen firas den 26 september varje år seden 2001. Målet är att uppmärksamma språkens betydelse samt att språkinlärning är viktigt, intressant och roligt. I år anordnas en fototävling med temat språk. De som vill delta i tävlingen ska ta en bild som symboliserar ett språk samt skriva en motivering till bilden med 10 till 100 ord på ett språk som talas i Europa med undantag för svenska och engelska. Texten ska även översättas till svenska eller engelska. Elever mellan årskurs 7 i grundskolan och årskurs 3 på gymnasiet kan delta i tävlingen. Bilden läggs upp på Instagram med #sprakdagen2015 eller kan skickas direkt som jpg-fil till englund@stockholm.goethe.org. Deadline för tävlingen är den 22 september 2015. Förstapris är ett presentkort på en språkresa utomlands! Mer information hittar du här.

 

 

 

Konsumentverkets reseguide

 

I konsumentverkets reseguide kan du få information om dina rättigheter som resenär före, under och efter din resa. Du hittar information om flyg-, tåg-, taxi-, buss-, båt- och paketresor. Du kan även läsa om hur du klagar på resan. Mer information hittar du här. På ”hallå konsuments” hemsida kan du läsa mer om det område du vill ha mer information om. Hemsidan är framställd av Konsumentverket i samarbete med andra myndigheter, konsumentbyråer och kommuner.

 

 

EURES

 

Eures-nätverk är ett forum där de offentliga arbetsförmedlingarna, fackliga organisationer samt arbetsgivarorganisationer inom EU-länderna samt Norge, Liechtenstein, Island och Schweiz samarbetar. Eures-nätverkets mål är att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare. Eures’ tjänster är riktade till arbetsökande som är intresserade av att flytta till ett annat EU-land för att studera eller arbeta samt arbetsgivare som vill rekrytera personal utomlands. Eures erbjuder olika onlinetjänster som arbetsökande och arbetstagare kan använda sig utav. Det är även möjligt att kontakta en Eures-rådgivare. Det finns ca 850 rådgivare i hela Europa som kan hjälpa och ge stöd till alla arbetstagare och sökande i ovannämnda länderna. Läs mer här.

 

 

 

International Youth Day

 

Happy International Youth Day! Idag den 12 augusti firas den internationella ungdomsdagen. Årets tema är “Youth Civic Engagement.” ‪#‎youthday‬

 

 

 

EU-medborgarna anser att invandring är den viktigaste frågan för EU

 

38 % av de tillfrågade EU-medborgarna svarade att invandring för närvarande är EU:s viktigaste problem. Jämfört med undersökningen i november 2014 är det en ökning med 14 %. Även i Sverige är frågan om invandring rankat som viktigast. Den största frågan på EU-nivå under sommaren har varit hur man ska lösa flyktingsproblematiken inom EU. EU-kommissionens förslag att medlemsländerna ska fördela 60 000 flyktingar till under de kommande två åren har inte lyckats. 56 % av undersökningens deltagare har en negativ inställning till invandring från länder utanför EU. Sverige har den mest positiva inställning till invandring både från EU och från andra länder. När det gäller fråga om att bekämpa olaglig invandring anser 85 % av de tillfrågade EU-medborgarna att det bör göras mer. Läs mer här.

 

 

Studielån för masterstudenter

 

Genom Erasmus+ är det möjligt att ansöka om olika studielån. Lånen har gynnsamma villkor, låntagarna betalar lägre ränta än marknadsräntan och börja betala tillbaka lånet först två år efter avslutade studier. Studielånsystemet drivs i samarbete med Europeiska investeringsfonden och kommer att införas successivt i programländerna under fem år. De som vill genomföra en hel masterutbildning i ett annat programland kan ansöka om lån. Utbildningen får inte utföras i låntagarens hemland eller där hen tog sin kandidatexamen. Lånets belopp uppgår till 12 000 euro för en ettårig utbildning och upp till 18 000 euro för en tvåårig utbildning. Ansökan sker direkt hos de deltagande bankerna eller studiestödsnämnderna.

Studielånsystemet startade i mitten av juni 2015 och införs successivt i programländerna. Den första banken som tillhör till systemet är Mikrobanken i Spanien. Mer information om studielån hittar du här.

 

 

Gratis online-EU-kurs

 

Den första augusti öppnade registreringen till en gratis online-EU-kurs om EU:s institutioner, regioner och beslutsfattandet. Registreringen sker på hemsidan www.Iversity.org. Kursen börjar den 19 oktober 2015. Alla som är intresserade av EU och dess regionalpolitik kan delta i utbildningen.

 

 

Skolavhoppare

 

Tidigt avhopp från skolan ökar risken för arbetslöshet, fattigdom samt social utestängning. I Europa finns det ungefär fem miljoner ungdomar (vilket motsvarar 12 %) som lämnar skolan för tidigt. EU-kommissionens mål är att minska detta till 10 % inom alla EU-medlemsstater. De erbjuder även stöd och rådgivning för att hjälpa medlemsländerna att nå målet. Mer information hittar du här.

 

Hur kan du påverka EU?

 

EU:s institutioner har olika möjligheter för medborgare att påverka hela EU. EU-kommissionen offentliggör diskussionsdokument och handlingsplaner för att få in synpunkter på vilken politik som ska bedrivas. Allmänheten kan komma med synpunkter under så kallade öppna samråd. Ifall du vill ställa frågor till Europaparlamentet finns det två möjligheter att göra detta: du kan skriva direkt till en EU-parlamentariker eller till ett skärskilt utskott. Du kan även påverka EU-ländernas regeringar och ministerrådets förhandlingar genom att kontakta en tjänsteman i ministerrådets olika arbetsgrupper och kommittéer som förbereder ministerrådets beslut.

Det europeiska medborgarinitiativet är ett ytterligare sätt att påverka EU. Det krävs en miljon EU-medborgare för att lägga ett medborgarinitiativ och be EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Mer detaljerad information om hur du kan påverka EU hittar du här.

 

 

EU-upplysningen – mer information om EU

 

EU-upplysningen är en informationstjänst som har tre olika ämnen att arbeta med. De ger ut information om EU och om det svenska medlemskapet samt om riksdagens EU-arbete. Ifall du har frågor om t.ex EU:s organisation, politikområden eller vill veta dina rättigheter inom EU kan du kontakta EU-upplysningen. De ska alltid vara opartiska och svarar därför inte på frågor som handlar om att värdera eller ta ställning till EU. Du kan ställa dina frågor via telefon, e-post eller brev. Här hittar du kontaktuppgifter till EU-upplysningen och deras hemsida.

 

 

 

OLAF - Office de Lutte Anti-Fraude

 

Olaf är organisatorisk en del av EU-kommissionen. Olaf:s uppgifter är att skydda EU:s ekonomiska intresse genom att utreda bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet samt att avslöja och utreda allvarliga fall som rör tjänsteutövning av ledamöter och anställda vid EU:s institutioner och organ och som kan leda till disciplinära eller straffrättsliga påföljder. Dessutom är deras uppgift att hjälpa EU-institutionerna, och framför allt kommissionen, att utforma och tillämpa lagstiftning och strategier för bedrägeribekämpning. Olaf har befogenhet att utföra interna utredningar inom EU:s institutioner och organ som finansieras genom EU-budgeten samt externa utredningar, dvs. utredningar på nationell nivå när EU-budgeten riskerar att påverkas. Vid externa utredningar får Olaf också göra kontroller på plats hos ekonomiska aktörer.

Du som privatperson kan anmäla bedrägeri hos Olaf via email eller så kan du skicka ett brev (Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Utredningar och operationer, 1049 Bryssel, Belgien)på ett av EU:s 24 officiella språk.

Mer information hittar du här.

 

 

ECC-nätverkt

 

European Consumer Centres Network har funnits sedan 2005 och har 30 kontor, ett i varje EU-land samt Norge och Island. Nätverket ger kostnadsfritt information och råd till konsumenter vid gränsöverskridande handel inom EU-länder samt Island och Norge. När det uppstår ett gränsöverskridande problem mellan en konsumet och ett företag från två olika länder fungerar nätverket även som medlare mellan konsumenter och näringsidkare. I fall det uppstår problem med en näringsidkare från ett annat land kan du kontakta ditt lokala ECC-kontor. I Sverige hjälper Konsument Europa till att hantera handelsproblem som uppträder gränsöverskridande. Teamet består av åtta personer och deras lokaler är i Karlstad Congress Culture Centre. Mer information om Konsument Europa och deras kontaktuppgifter hittar du här.

 

EuroparlTV

 

Europaparlamentets webb-tv EuroparlTV:s mål är att informera om parlamentets arbete. Vad parlamentet gör och hur ledamöterna utformar politiken och antar de lagar som påverkar vardagen för människor i hela unionen. Webb-tv möjliggör direktströmning av parlamentets plenar- och utskottssammanträden samt debatt, nyhets - och utbildningsprogram. Alla videor har textning på 22 officiella EU språk. EuroparlTV har tre huvudkanaler för olika målgrupper: Parlamentets nyheter, De ungas parlament och Upptäck parlamentet. Upptäck mer om EuroparlTV här.

 

 

Volontär till Spanien sökes

 

Är du mellan 18 och 30 år och sugen på att åka ut som volontär till Spanien? Åmåls kommun har en ledig plats i ett EVS-projekt i Pontevedra med start den 1 oktober 2015. Under 12 månader kommer du bl.a. att delta i följande aktiviteter:

- cultural activities (exhibitions, concerts, traditional events-food-music)

- Brazilian Percussion School (support and play)

- African Percussion workshops

- English workshops

- youth activities (meetings, workshops, etc.)

- open nights (biggest Youth programme in Galicia with around 200 workshops and 4000 participants during four months)

- summer camps

- community kitchen

- preservation river/beach

 

Intresserad? Hör av dig till Kristin Günther på volunteer.amal@amal.se så får du mer detaljerad information om aktiviteterna. Skicka din ansökan (cv och motivationsbrev) senast den 7 augusti 2015.

 

 

Utländska trafikregler

 

Ladda ner Europeiska kommissionens uppdaterade gratisapp om utländska trafikregler. Där kan du t.ex. kolla upp vilka hastighetsgränser som gäller i Polen och vilka regler som gäller för använding av mobiltelefoner i trafiken i andra länder. Du kan även få samma trafikinformation från kommissionens hemsida genom att klicka på Europakartan eller välja det land som du vill åka till från listan. Ladda ner appen före din resa till ett EU/EES-land så slipper du roamingavgifter. Du hittar appen, kartan och listan här.

 

 

SumLAB2015

 

Arbetar du med EU-frågor? Ta chancen och delta i projektet som organiseras av SumLab, ett lär- och kunskapsnätverk för de som arbetar med EU-frågor. I september 2015 anordnar de ett möte i Cesena, Italy. I år ligger fokus på praktiskt lärande. Dessutom kommer deltagarna att ha möjlighet att utbyta erfarenheter samt träffa experter i EU-relaterade ämnen. Läs mer här.

 

 

 

Europaforum Hässleholm 2015

Mellan 17 och 27 augusti anordnas Europaforum Hässleholm. Här träffas politiker, allmänhet, opinionsbildare och sakkunniga för att diskutera aktuella frågor i samband med den Europeiska unionen. Forumets mål är att hjälpa fram en öppen debatt samt att minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Under forumet diskuteras aktuella och viktiga frågor i samband med EU, t.ex.: Hur ska EU tackla konflikten mellan Ukraina och Ryssland? Hur ska Europeiska Unionen hantera flyktingströmmen över Medelhavet?

 

Följ och diskutera Europaforum Hässleholm i sociala medier:

 

#EUFHLM

https://twitter.com/EuropaforumHLM

http://facebook.com/eufhlm

 

Mer information hittar du här.

 

 

Staket mot Serbien

 

 

I måndags började Ungern bygga ett staket som är 175 km långt och 4 meter högt mellan Serbien och Ungern. Staketet ska förhindra flyktingar att ta sig in i Ungern. Den ungerska regeringens beslut att bygga staketet möter stark kritik. Samtliga EU-parlamentariker ifrågasätter Ungerns EU-medlemskap. Å ena sidan är handlingen emot EU:s värderingar å andra sidan är detta svårt att förstå eftersom Ungern under årets tre första månader tog emot flest asylansökningar per invånare i hela EU. Läs mer här.

 

 

 

Drop'pin @EURES

 

Drop'pin @EURES är en plats för dig att dela dina erfarenheter och få information om olika möjligheter för ungdomar inom EU. Testa här om du kan få nyttiga informationer för dig själv.

 

Luxemburgs ordförandeskap

 

För tolvte gången innehar Luxemburg ordförandeskapet i ministerrådet. Under ordförandeskapet kommer Luxemburg att fokusera på EU-medborgarna.

 

Dessa sju områden kommer att prioriteras:

 

• Att stimulera investeringar för att öka tillväxten och sysselsättningen

• Fördjupa EU: s sociala dimension

• Hantera migration, genom att kombinera frihet, rättvisa och säkerhet

• Att stimulera den inre marknaden genom att fokusera på dess digitala dimension

• Placera den europeiska konkurrenskraften i en global och öppen ram

• Främja en hållbar utveckling

• Stärka EU: s närvaro på den globala arenan

 

Fler nyheter om Luxemburgs ordförandeskap finns på eu2015lu.eu.

 

 

Näthatet i Europa ökar drastiskt

 

Europarådets kommission mot rasism och intolerans skriver i sin senaste årsrapport att man ser en drastisk ökning av näthat i Europa där människor använder internet som ett forum för att sprida intolerans och rasism.

Här kan du läsa rapporten.

 

Greklands framtid i valutaunionen

 

Efter det att EU satt ett ultimatum har nu den grekiska regeringen skickat in sin slutgiltiga begäran på ett nytt krislån, som sträcker sig för tre år framöver.

I tisdags hölls ett eurotoppmöte där Greklands framtid diskuterades. Här ger man Grekland tills igår torsdag på sig att skicka in en trovärdig ansökan. Grekland skickade dock in ansökan om ett nytt krislån redan dagen efter toppmötet.

Nu på söndag kommer alla EU-länders stats- och regeringschefer att träffas i Bryssel för att besluta om Grekland skall sparkas ur valutaunionen eller om de skall få vara kvar. För mer information hittar du här och här.

 

 

Är du en byggare av eko-system?

 

Är du en idéspridare, investerare, mentor, bloggare och vill hjälpa Startup Europe, vars syfte är att stärka företagsklimatet för webb- och ICT entreprenörer så att deras idéer och företag kan växa i Europa, med att bygga en bättre och mer tillgänglig miljö för start-ups i Europa? Kolla in på Startup Europes nya lanserade webbsida för europeiska tech startups för att se vilka aktiviteter som tar plats i din hemstad eller i någon annan av Europas städer för att se om det finns någon nuvarande eller framtida aktivitet som du vill ansluta till. För mer information hittar du här.

 

 

 

Fototävling

Fota en bild med miljövänligt tema och var med i EU-bookshop´s fototävling "capture the green"

 

För mer information klicka här.

 

 

 

 

 

 

Luxemburg tar över ordförandeskapet

 

Den 1:a juli tar Luxemburg över det roterande ordförandeskapet efter Lettland. Ordförandeskapet växlas varje halvår mellan de 28 medlemsländerna. Luxemburgs uppdrag är att medla olika lagförslag mellan EU-parlamentet och medlemsländerna. Ordförandeskapet är också en bra möjlighet för landet att visa upp sig för resten av EU. Luxemburg är det sista landet efter Italien och Lettland i det så kallade triosamarbetet. Detta innebär att tre medlemsländer i rad samarbetar om att sätta EU-agendan.

 

I samband med ordförandeskapet har en EU-tävling lanserats. Tävlingen kommer att pågå under hela det luxemburgska ordförandeskapet. Varje dag ställs en fråga om ett tema med anknytning till EU. Första priset är en resa till Kap Verde- öarna.

 

Tävlingens hemsida hittar du här.

 

 

Snart slopas roamingavgifterna

 

EU:s medlemsländer har efter långa förhandlingar enats om att roamingavgifterna skall slopas. Under senare delen av 2017 kommer kostnaden för att använda sin mobiltelefon utomlands vara lika stor som kostnaden man har i hemlandet.

Det beslutades även att internetoperatörer inte ska få kunna blockera eller strypa vissa tjänster och innehåll på nätet, något man kallar i det framtagna paketet för nätneutralitet. Internettrafiken får dock lov att begränsas vid undantagsfall såsom vid en cyberattack.

Här kan du läsa mer om beslutet.

 

 

 

Online chat: What can Europe do for Young People?

 

Idag 30 juni mellan 15-16 har du möjligheten att chatta med European youth och ställa frågor om vad EU gör för ungdomar. Redan nu kan du lägga upp frågor på deras facebooksida.

https://www.facebook.com/events/1452192295082019/

 

För twitter används hashtag ‪#‎EuropeanYouthChat‬.

 

 

 

Sökes: svenska juristlingvister till EU:s ministerråd

 

Sugen på att arbeta med språkgranskning vid EU:s ministerråd? Snart kan du som utbildad jurist anmäla dig till det särskilda uttagningsprovet för juristlingvister som öppnar den 8 oktober. Bland dem som genomför provet kommer EU direktrekrytera svenska juristlingvister till ministerrådet.

Läs mer här om vad som krävs för att söka.

 

 

Karlbergselever till Strasbourg

 

Cirka 20 elever som går på Samhällsprogrammet och Naturvetenskapliga programmet på Karlbergsgymnasiet/Åmål har vunnit i den årliga tävlingen Euroscola. Tävlingen går till så att man som skola har ett projekt som är kopplat till någon av EU:s många verksamheter. Vinsten är att med sin klass eller grupp få åka till Strasbourg i Frankrike och delta i en session i Europaparlamentet tillsammans med andra ungdomar från hela EU. Under en hektisk heldag kommer eleverna att få ”spela” parlamentariker och ta en fråga ifrån förslag till votering.

Bidraget som Karlbergsgymnasiet tävlade med handlar om EU:s strategi för hållbar utveckling och juryns motivering till vinsten lät så här:

”Klassen har med sitt projekt utgått från EU:s strategi för hållbar utveckling. Projektet riktar sig till yngre elever där de äldre eleverna fungerar som mentorer som genom föreläsningar kommer att beskriva EU och dess arbete i allmänhet och hållbar utveckling i synnerhet”.

 

 

Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal

 

 

Inför den nya programperioden 2014-2020 har det ny-gamla leaderområdet Dalsland Årjäng och Munkedal godkänts preliminärt av Jordbruksverket. Samtliga kommuner som tidigare ingått i Leader Dalsland Årjäng finns kvar, med tillökning av en ny kommun - Munkedal. Åtta kommuner ingår i det nya området som korsar både läns- och landskapsgränser. Området är geografiskt väl sammanhållet och homogent med tanke på sin landsbygds- och inlandskaraktär. Området präglas också av sina många sjöar och vattendrag, med Örekilsälven, Vänern och Dalslands kanal som starka varumärken.

 

 

Nya begrepp - vi arbetar framöver med Lokalt Ledd Utveckling (ersätter begreppet Leader), dock kallas området fortfarande för leaderområde och vår metod är leadermetoden. Den nya utvecklingsstrategin för Lokalt Ledd Utveckling fokuserar på områdets utmaningar, och vill bygga framtiden på de kvaliteter som finns här. Därför kallar man sig också för Framtidsbygder och visionen lyder:

 

 

Vår vision är framtidsbygder för alla - med väl utvecklad service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Framtidsbygder är attraktiva bygder.

 

 

Den totala budgeten för den nya perioden uppgår till 35 miljoner, där kommunerna liksom tidigare står för en tredjedel. EU och svenska staten står tillsammans för övriga två tredjedelar. EU-delen kommer från flera fonder - landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. Det möjliggör för oss att bredda vår palett, t ex kommer vi att arbeta för ökad integration av nyanlända med hjälp av socialfonden. Regionalfonden möjliggör för oss att lägga ytterligare kraft på entrperenörskap, med särskilt fokus på unga.Landsbygdsfonden står fortsatt för den största delen av finansieringen, och här läggs kraft på förbättrad lokal service, goda kommunikationer, förnyelse av föreningslivet och annat inom ramen för landsbygdsutveckling.

 

 

Latest Human Rights News

 

Veckans upplaga av journalen om de mänskliga rättigheterna handlar bl.a. om valet i Turkiet. Här kan du titta på veckans upplaga.

 

 

Din röst i Europa

 

Din röst i Europa är EU-kommissionens portal för EU-medborgare som vill aktivt delta i EU:s beslutsprocess. I öppna samråd har du möjlighet att ge synpunkter i olika frågor och därmed påverka den framtida EU-politiken. Dessutom har du möjlighet att ta kontakt med politiker genom sociala medier och diskutera aktuella frågor. Fler sätt att göra din röst hörd samt en översikt över aktuella öppna samråd hittar du på EU-kommissionens hemsida.

 

 

EU-budget 2016

 

Den 27 maj 2015 föreslog EU-kommissionen EU:s budget för 2016. Den totala budgeten omfattar 143,5 miljarder euro. Nästan halva budgeten är avsatt för att främja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. 1,67 miljarder euro ska användas för att stötta kommissionens politiska prioriteringar såsom energiunionen och den digitala inre marknaden. 1,8 miljarder euro, 30 % mer än under 2015, är avsatta för programmet Erasmus+. Budgetutkastet kommer nu att skickas till både Europaparlamentet och medlemsländerna för godkännande. Detaljerad information kring EU-budgeten 2016 och dess användningsområden finns på EU-kommissionens hemsida.

 

 

En europeisk migrationsagenda

 

EU-kommissionen har nu presenterad de första punkterna i sin migrationsagenda. Där ges förslag hur 40 000 syriska och eritreanska flyktingarna som kommer till Italien och Grekland ska omplaceras och fördelas till övriga EU-medlemsländer. Förslaget grundar sig på artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som säger att “om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation med plötslig tillströmning av medborgare från tredjeländer, får rådet på förslag av kommissionen besluta om provisoriska åtgärder till förmån för den eller de medlemsstater som berörs. Rådet ska besluta efter att ha hört Europaparlamentet.”

 

Omplaceringen skall ske enligt fyra kriterier såsom befolkningsstorlek, bruttonationalprodukten, arbetslöshetsnivån och det genomsnittliga antalet spontana asylansökningar och antalet vidarebosatta flyktingar per en miljon invånare under perioden 2010–2014. För Sverige skulle det innebära att ta emot 1369 flyktingar. På grund av olika undantag från EU:s migrationsregler omfattas inte Danmark, Irland och Storbritannien av fördelningsnyckeln. Mer information finns på Europaportalens hemsida.

 

 

Landsspecifika rekommendationer 2015 och 2016

 

I mitten av maj 2015 antog EU-kommissionen landsspecifika ekonomiska rekommendationer för de närmaste två åren. Dessa ska uppmana länderna att genomföra nationella insatser som skapar jobb och stimulerar tillväxt. Rekommendationerna för 2015 riktar sig till 26 länder och omfattar prioriteringar såsom ökade investeringar, omfattande strukturreformer, en ansvarsfull finanspolitik samt en bättre sysselsättningspolitik och social trygghet. Kommissionens rekommendationer till Sverige berör bl.a. hushållens höga skuldsättning, bostadsmarknadens funktionssätt samt byggbranschen. Mer information hittar du på EU-kommissionens samt EU-kommissionens representation i Sveriges hemsidor.

 

 

Vinnare i EU:s skrivtävling utsedda

 

Vinnarna i EU:s skrivartävling ”Så lika, så olika, så europeiska” är nu utsedda. Det skickades in över 700 bidrag från alla 28 EU-medlemsländer. Svenska vinnaren är Ademir Zilic från Linköping med sitt bidrag ”Utvidgningen – hoppet om en bättre framtid”. Tillsammans med de andra nationella vinnarna belönas han med en tredagarsvistelse i Bryssel i slutet av maj 2015.

 

 

Europadagen i Åmål

 

Den 9 maj firades både Europadagen och Cykelns dag i Åmål. Vi har anordnat en cykel-tipspromenad i Örnasskogen med fyra ”europeiska” stationer. Vid varje station fanns information om ett europeiskt land samt dess cykelkultur. Deltagarna svarade på frågor om Nederländerna, Frankrike, Danmark och Italien. Vår volontär Laura skapade en legogubbe och Eiffeltornet som symboler för Danmark och Frankrike. Andreas Olsson, vinnare av tipspromenaden, har vunnit ett cykelpresentkort värt 5000 kronor. Under dagen har vi haft ett informationsbord och vi har berättat om Europadagens betydelse för våra besökare. Tack till alla som deltog!

 

Ny agenda för migration

 

Källa: EU kommissions represetation i Sverige

Den 13 maj antog kommissionen en ny agenda för migration samt presenterade de viktigaste principerna och åtgärder ur denna för den pågående mandatperioden 2015-2020. Efter tragedin i medelhavet har Europeiska Unionen kommit fram till att det är nödvändig att utarbeta en ny agenda om migration. Den ambitiösa agendan omfattar en både kort- och långsikt strategi. Strategin innefattar fyra huvudområden: en stark gemensam asylpolitik, en intensifierad kamp mot människohandel och förebyggande av olaglig migration, en effektivare hantering av de yttre gränserna samt en ny politik för laglig migration. Läs mer här.

 

Uppdrag: Ungdomarnas Europa

 

Tillsammans med Europa Direkt Skaraborg, Europa Direkt Göteborgsregion och Europa Direkt Sjuhärad anordnar vi sedan 2011 en tävling för gymnasieelever i årskurs 1 från Västsverige med EU-relaterade ämnen. Detta år stod tävlingens tema i samband med Europaåret för utvecklingssamarbete. Syftet är bl. a. att skapa intresse för EU:s arbete och öka delaktigheten bland ungdomar. Årets tema var EU:s roll i det globala utvecklingsarbetet. Som en del av sitt tävlingsbidrag har eleverna formulerat fem tipps till EU:s makthavare om vilken roll EU ska ha i det globala utvecklingssamarbetet. Efteråt spelade eleverna in en film där de intervjuade en makthavare på lokal nivå om hur man arbetar lokalt med globalt utvecklingsarbete. Dessutom skulle eleverna ta tre bilder inspirerade av sina fem tips. Efter första urvalet gick åtta bidrag vidare till finalen. Finalen ägde rum den 8 maj i Göteborg. Finalisterna presenterade sina förslag, bilder och filmer. En jury bestående av Moa Boëthius Lind (Västra Götalandsregion),Ludvig Einarsson (Europa Direkt Hässleholm), Olle Ludvigsson (EU-parlamentariker), Camilla Winter (Kungsbacka kommun), valde ut de bästa tre bidragen. Förstapriset, som är en resa till Bryssel, gick till samhällsklassen 1C från Västerhöjdsgymnasiet i Skövde.

 

 

Europarum i Brålanda skola

 

Den 6 maj var vi i Brålanda skolan. Vi har besökt årskurs 5 och 6 och gav allmän information om den Europeiska Unionen bl.a. om EU:s symboler, EU:s grundare, fakta om EU, Europa och EU:s medlemsländer samt om EU:s institutioner. Efter presentationen ställde vi frågor om ämnet. Därefter spelade vi EU-relaterade spel såsom flaggmemory, EU-puzzel samt ett sällskapsspel som är en frågesport där eleverna reser genom Europa. Dessutom har ungdomarna haft möjlighet att lära känna olika europeiska språk. Då vi alla som har arrangerat evenemanget kommer från olika europeiska länder, har vi använt vårt modersmål och eleverna kunde gissa vilket språk vi talade. De har även praktiserat sin engelska med våra volontärer under lektionen samt har skrivit vykort på ett annat språk till sin familj eller sina kompisar.

 

 

 

Europaparlamentariker Marit Paulsen lämnar Europaparlamentet

 

Den 75-åriga Marit Paulsen meddelade på Folkpartiets riskmöte att hon lämnar Europaparlamentet. Detta är Paulsens tredje mandatperiod i Europaparlamentet. Under hennes arbete har hon engagerat sig inom ämnen mat, djur, jord- och skogsbruk. För närvarande ansvarar Paulsen för ett stort lagpaket om djurhälsa samt för ett veterinärmediciniskt paket. Hon hoppas på att genomföra arbetet innan årets slut men hon har lovat först att genomdriva lagpaketet om djurhälsan innan hon lämnar parlamentet. Paketet handlar bl.a. om användandet av antibiotika på djur. Paulsen lämnar parlamentet på grund av sitt hälsotillstånd. ”Felet, mina vänner, är en gammal kropp. Det är lite svårt att bo i den. Då är det dags för mig att lyssna på kroppen och återgå till det fria författarlivet utan någon dagordning” - sade Marit Paulsen.

Källa: folkpartiet.se

 

 

 

Bristol är Europeisk miljöhuvudstad 2015

 

Varje år utser kommissionen en Europeisk miljöhuvudstad. Priset tilldelas till städer som är förebild när det gäller miljövänligt stadsliv och som kan inspirera andra städer. I år blev Bristol i England utsett som Europas miljöhuvudstad. Bristol imponerade juryn med sin investeringsplan för transport och energi. Bristol är även en effektiv stad med en växande grön ekonomi. Bristol har en utmärkt kommunikationsstrategi, visar engagemang och entusiasm som är nödvändiga för att vara en förebild för Europa. Läs mer om Bristol här.

 

 

EU-medel för marknadsintroduktion av produkter, processer och tjänster - Fast Track to Innovation (FTI)

 

Fast Track to Innovation är ett pilotinitiativ inom programmet Horisont 2020. Initiativet pågår under 2015 och 2016. Målet är att snabba på marknadsintroduktionen av avancerade idéer i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller. Stora och små företag samt forskningsinstitutioner kan söka projektmedel. Minst tre av EU:s medlemsländer eller associerade stater måste delta i ett projekt som dock får ha högst fem deltagare. Ansökningsomgången är ständigt öppen och under 2015 kommer ansökningarna att utvärderas efter den 29 april, 1 september och 1 december. Horisont 2020 medfinansierar projekten upp till 70 %, högsta bidrag för ett projekt är 3 000 000 euro. Idéer inom alla områden som relateras till Horisont 2020s samhälleliga utmaningar eller till något av teknikområdena inom prioriteringen ”Industriellt ledarskap” kan få stöd. Mer information hittas på Bussines Region Göteborgs hemsida.

 

Rollspel om handelsavtalet mellan EU och USA

 

I mitten på april genomfördes tävlingen ”Model EU” som organiserades av Europa Direkt Jönköpings län och Europa Direkt Halland. Ämnet för rollspelet var TTIP - handelsavtalet mellan EU och USA. Två gymnasieskolor från Jönköpings län och en från Halland deltog i tävlingen och lärde sig mer om Europaparlamentets beslutsfattning och dess arbete. Varje klass blev tilldelat ett EU-medlemsland, nämligen Italien, Storbritannien och Tyskland. Därefter delades varje medlemsland in i olika partigrupper. Under rollspelet diskuterade eleverna frågeställnigen i sin partigrupp och kom överens om vad som skulle sägas och hur man skulle rösta i plenum. Under plenumsdiskussionen höll partigrupperna anföranden om hur man skulle rösta och varför. En jury som bestod av Ludvig Einarsson från Europa Direkt Hässleholm, Kristin Günther från Europa Direkt Fyrbodal och Nikolaos Tsiamis från EU-kommissionens representation i Sverige följde hela rollspelet och valde ut Italien som vinnare. Första priset var 10.000 Kr till klasskassan.

Källa: Europa Direkt Halland

 

 

 

Vad har jag för nytta av EU?

 

Den 20 april var vi på Ljungsile folkhögskola. Dagen börjades med en allmän föreläsning om EU där vi berättade om Europa Direkts arbete samt EU:s etablering, symboler, historia och dess institutioner. Föreläsningens huvudämne var: ”Vad har jag för nytta av EU”. Kristin pratade bl.a. om fördelarna med EU-medborgerskapet, olika rättigheter i EU t. ex att flytta, bo, arbeta och studera i andra EU-länder, samt om ERASMUS+ programmet. Under eftermiddagen berättade Kristin om Europeisk volontärtjänst och Laura om sina erfarenheter som volontär.

 

 

 

EU-medborgare allt mer välutbildade

 

Minst 40 % av alla EU-medborgare som är mellan 30-34 år ska ha en högskoleutbildning. Det är ett av EU:s 2020-mål. Sedan 2002 har andelen högskoleutbildade inom EU:s medlemsländer ökat med över 60 %. Kvinnorna har redan uppfyllt målet i EU-2020 strategin. Utom i Tyskland är kvinnorna mer välutbildade än män. Högst andel högskoleutbildade i åldersgruppen 30-34 år har Litauen minst har Italien.

 

Källa: Eurostat

 

 

Att minska andelen av ungdomar som slutar skolan utan utbildning är ett annat mål i Europa-2020 strategin. Kroatien och Slovenien är bäst på att undvika tidiga skolavhopp. Spanien och Malta har flest tidiga avhoppare. I alla EU-länder är det vanligare att fler män än kvinnor hoppar av i förtid, ett undantag är Bulgarien. Läs mer på europaportalen.se

 

 

Eurostars

 

Eurostars-programmet vänder sig till små och medelstora företag med egen forsking. Programmet ger stöd till marknadsnära projekt inom forskning och utveckling (FoU), där minst två länder deltar. Målet är att introducera en produkt eller tjänst på marknaden som ska utvecklas med hjälp av innovativ teknik. Marknadsintroduktion ska ske två år efter projektets slut. Nästa ansökningsdeadline är den 5 september 2015.

 

Mer information finns på Eurostars och Vinnovas hemsidor.

 

 

”Min lilla syster” nominerad i Young Audience Award

 

Årets tre nominerade filmer i Young Audience Award är ”Min lilla syster” från Sverige och Tyskland, ”Den osynliga pojken” från Italien samt ”Du är också ful” från Irland. Priset delas ut av European Film Academy. ”Min lilla syster” är Sanna Lenkens första långfilm. Historian handlar om Stella, som är på väg in i tonåren och jämför sig med sin perfekta storasyster Katja. Stella upptäcker en dag att Katja har en ätstörning, som förändrar allt i hennes och i hennes familjs liv. Filmens svenska biopremiär är i höst. Här kan du titta på alla filmers trailers.

 

EU-nyheter på internet

 

Är du nyfiken och intresserad av vad som händer i den Europeiska Unionen varje dag? Det finns olika nyhetsbrev på nätet som levererar aktuella, intressanta, seriösa eller roliga nyheter bland annat om händelser, personer och aktiviteter inom EU. Några nyhetsbrev båda på svenska och engelska:

 

-europaportalen.se

 

-EuropeanVoice

 

-EurActiv

 

Dessutom kan du också hitta aktuella EU-nyheter och möjligheter att jobba eller studera i EU på bl.a. följande organisationers hemsidor:

 

-Europeiska Kommission Representation i Sverige

 

-Europaåret för utvecklingssamarbete

 

-Europeiska Ungdomsportalen

 

-Enterprise Europa Network

 

Regeringens prioritering för EU arbete 2015

 

Regeringen har fem övergripande prioriteringar för EU-arbetet under 2015. Fortsatt fokus ligger på att genomföra nya åtgärder för att skapa mer jobb och hållbar tillväxt samt ordning och reda på arbetsmarknaden. En annan prioritering är att leda en framåtsyftande ambitiös miljö-, energi- och klimatpolitik. En viktig prioritering är även att skapa ett globalt engagemang och ett säkrare grannskap. Då det finns osäkerhet och konflikter runtom i världen ska EU och Sverige säkerställa demokrati, mänskliga rättigheter och förverkliga rättsstatlighet. Dessutom står jämställdhet i centrum för regeringens EU-arbete under 2015. Jämställdheten mellan kvinnor och män behövs öka inom hela EU. Läs mer på Regeringskansliets hemsida.

 

"New Ways to Grow" - Europeiska tävling för social innovation

 

Nu har 2015 års europeiska tävling för social innovation lanserats. Alla individer och organisationer som har en nyskapande idé får delta i tävlingen. Du har möjlighet att vinna 50 000 euro samt stöd i form av mentorskap för att förvekliga din idé. Mer information hittar du på här.

 

 

Resebidrag från Europeiska kulturstiftelsen

 

Europeiska kulturstiftelsen supportar konstnärer eller kulturarbetare som kommer från ett EU-/EFTA-land eller något av EU:s grannländer. Projekt som kan få stöd från kulturstiftelsen ska bidra till att stärka människor genom konst och kultur, koppla samman kulturpolitik och praktisk erfarenhet samt utbyta kunskap. Kulturstiftelsen stöder alla former av konst och kultur (musik, bildkonst, teater, dans, film, dokumentärfilm, multimedia, foto, design, mode och kapacitetsuppbyggnad inom kultur). Ansökan till programmet sker löpande. Åldersgränsen är 35 år. Mer information hittar du här.

 

 

 

Erasmus+ Online Linguistic Support

 

Erasmus+ Online Linguistic Support ger chansen till ungdomar som deltar i Erasmus+ att lära sig det språk som de använder under sina studier eller sin volontärtjänst utomlands. Ungdomarna kan delta i en onlinespråkkurs för att förbättra deras språkförmåga. Just nu är Erasmus+ Online Linguistic Support tillgänglig på engelska, franska, italienska, nederlandska, spanska och tyska. Mer information hittar du här.

 

 

 

Åmålsmässan

 

Den 28-29 mars deltog vi som utställare på Åmålsmässan. 76 företag och organisationer var på plats i tennishallen i Åmål för att presentera sina verksamheter. Vi delade ut broschyrer med allmän information om EU, målar- och sagoböcker för barn, information om vår verksamhet samt besökarna har haft möjliget att testa sina EU-kunskaper och vinna två biobiljetter genom att delta i vår frågesport.

 

 

Asylansökningar i EU ökar

 

Antalet asylsökningar i EU-länderna har ökat med 44%. Tyskland och Sverige har första och andraplats att ta emot ansökningar. I hela Europeiska unionen lämnades över 625000 asylansökningar in under året 2014. Personer från Syrien, Afghanistan och Kosovo skickade in flest ansökningar.

Mer information hittar du på Europaportalens hemsida.

 

Källa: © OpenStreetMaps bidragsgivare

 

 

Föreläsning på Ljungskile folkhögskola

 

Den 19 mars har Anna och Laura varit på Ljungskile folkhögskola. Framtida fritidsledare har fått allmän information om EU:s historia, dess institutioner samt möjligheter att delta i Erasmus+ programmet. De visade stort intresse för programmet då de inte bara kan delta i seminarier eller studiebesök själva men även kan erbjuda sina ungdomar att åka på ungdomsutbyten i framtiden.

 

 

Ny chef på EU-kommissionens representation i Sverige.

 

 

Från och med 1 mars 2015 är Katarina Areskoug ny chef för EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Hon har närapå 25 års erfarenhet av EU, internationella frågor och ledarskap. Senast var hon statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt för utrikes frågor och EU-frågor.

Mer information hittar du här.

Källa: EU-kommissionen

 

 

 

 

Fototävling

 

Europaparlamentet anordnar en fototävling inspirerad av Europaåret för Utvecklingssamarbete 2015. Varje månad till och med september har du möjlighet att skicka in ett foto med anknytning till månadens tema för tävlingen. Februari månads ämne var ”Utbildning”, där Hirsto Rusev från Bulgarien tog bästa bilden. Han kallar sitt foto för "Kunskapstörst under asylförhållanden". Ämnet för mars månad är "Kvinnor och flickor”. Förstapriset är att vara gästfotograf i Strasbourg. I fall du vill veta mer eller delta i tävlingen följ alla nyheter på Utvecklingsårets hemsida.

Bästa foto i februari månad, Källa: Europaparlamentet

 

 

Till er som varit i kontakt med oss!

 

Vi vill utvärdera vår verksamhet och ber er därför att fylla i denna enkät. Det tar inte lång tid att fylla i men är till stor hjälp för oss i vårt arbete. http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014

 

Tack på förhand!

 

Visste du att:

Ni kan också besöka vår Facebook sida:

Medfinansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun:

Hjälp oss att bli bättre!

 

Vänligen ta dig tid att fylla i enkäten om hur nöjd du är med våra tjänster. Tack för hjälpen!

 

 

Senaste nyhetsbrev

Testa dina kunskaper om EU och EU länderna med "EU-resan"!

Sidan är senast uppdaterad 2015-08-27 kl. 10:48

Kontakt

 

 

 

 

 

Besöksadress

Postadress

 

Kungsgatan 20

Box 62

Tel: +46 532 170 20

662 31 Åmål

662 22 Åmål

E-post: europadirekt@amal.se