Senaste nytt

 

Junckers agenda

 

Jean-Claude Juncker har lagt fram olika prioriteringar för sin mandattid som EU-kommissionens ordförande. Han vill stärka EU:s konkurrenskraft och stimulera investeringar som skapar arbetstillfällen. Dessutom vill han bl.a. jobba för en sammankopplad digital inre marknad, en motståndskraftig energiunion, en framåtblickande klimatpolitik samt en mer rättvis ekonomisk och monetär union. Även migrationspolitiken är ett av de prioriterade

områdena. Hela Junckers agenda hittar här.

 

Jean-Claude Juncker är EU-kommissionens nya ordförande

 

422 av parlamentets 751 ledamöter röstade ja till Juncker som därmed blir EU-kommissionens nya ordförande. Den 1 november 2014 tar han officiellt över José Manuel Barrosos post. Jean-Claude Juncker var huvudkandidat för det partiet som fick flest röster i Europaparlamentsvalet i maj 2014. I slutet av juni föreslog Europeiska Rådet honom som ny ordförande. I Europaparlamentets omröstning krävdes sedan bara minst 376 röster. Det är första gången som Europaparlamentet aktivt väljer EU-kommissionens ordförande, tidigare fick de bara godkänna kandidaterna.

Junckers uppgift är nu att inhämta förslag från EU-ländernas regeringar angående deras nationella kommissionärskandidater för att sedan sammanställa den nya EU-kommissionen. Innan den kan börja sitt arbete måste den godkännas av Europaparlamentet.

 

Litauen inför euro

 

Som 19:e EU-medlem inför Litauen euron som officiell

valuta den 1 januari 2015. Både ministerrådet och

Europaparlamentet har gett sina klartecken för

införandet av euron i Litauen. Litauen har sedan 2006

arbetat intensivt med att uppfylla alla krav som t.ex. låg

inflation, stabil valutakurs och ett lågt budgetunderskott.

Litauen är därmed det sjunde av de 10 länderna som

gick med i EU 1 maj 2004 att införa euron.

 

Är du intresserad av att åka som volontär till Polen?

 

Just nu söker organisationen Centre of Youth Cooperation and Mobility en volontär som med hjälp av hundar ska arbeta med människor (främst barn) med fysiska och psykiska funktionshinder, även kallad hundterapi.

 

Tjänsten startar Februari 2015 och avslutas Januari 2016. Ansökan ska vara inne senast den 24 augusti. Är ni intresserad, vänligen kontakta oss för mer information samt detaljer kring ansökan.

 

Melleruds kommun söker mentorer för EVS-volontärer

 

Melleruds kommun har sedan fyra år tillbaka arbetat med EU:s ugdomsprogram Ung och aktiv i Europa nu Erasmus+ för att ha möjlighet att kunna skicka och ta emot volontärer genom Europeisk volontärtjänst (EVS). Kommunen är både sändande och mottagande organisation. De volontärer som efter ansökan har valts ut kommer att arbeta inom kommunstyrelsen- respektive barn- och ungdomsförvaltningen under ett års tid. Vid ankomsten får volontärerna en mentor på respektive arbetsplats och varsin mentor i det sociala livet, som nu kommunen söker efter via sin hemsida.

http://ttela.se/nyheter/mellerud/1.3293625-soker-mentorer-for-volontarer

 

 

Vill du åka ut som volontär?

 

Vi söker nu en volontär som vill åka till Pontevedra, Spanien. Tjänsten kommer att vara 10-12 månader med start i januari 2015. Här är några exempel på aktiviteter (som vi fått från den mottagande organisationen) som kan bli aktuella att arbeta med:

 

-Noites Abertas: 110 workshops will be developed attend young people. Themes will be diverse (music, sports, art & creativity, culture, media, dog-trainner). Volunteer role will be to attend to control in the activities, participants reception and departures. There will be monitors

with them. SIX MONTHS

 

-Summer Camps and Music Festival: musical and youth camps in summer time. Volunteer role will be to help to develop the each program. ONE MONTH

 

-Barter your book: last year we arrive to 5000 books. People donates books and could get other that they need. ONE MONTH

 

-Support School: there are two kinds of service: children with and without needs. Volunteer role will be to be in touch with this children and will develop dynamic groups, to develop learning activities in non forma education. ONE MONTH

 

Är du intresserad, hör gärna av dig till oss på kontoret. volunteer.amal@amal.se eller europadirekt@amal.se

0532- 170 20

 

 

Albanien är EU:s senaste kandidatland

 

I juni 2014 godkände Europeiska rådet att Albanien fick status som kandidatland. Att ett land blir kandidatland betyder dock inte automatiskt att förhandlingar om EU-medlemskap startar. Att påbörja medlemskapsförhandingar är ett separat steg i den serie av händelser som kan leda fram till ett fullt EU-medlemskap. Först måste Albanien arbeta vidare med politiska, ekonomiska och administrativa reformer.

 

Italien tar över som ordförandeland i Europeiska unionens råd

 

Den 2 juli kommer Italiens premiärminister Matteo Renzi till parlamentets kammare för att diskutera vad han anser vara de viktigaste frågorna som EU bör hantera under halvåret. Italienska ministrar kommer senare att diskutera prioriteringarna i detalj i parlamentets utskottsmöten.

 

Enligt en annan tradition kommer också det utgående grekiska ordförandeskapet samma dag att diskutera resultatet av landets tid vid rodret för rådet med ledamöterna.

 

 

Språkdagens serietävling

 

Tävlingen går ut på att skapa en tecknad serie med bild och text på temat språk och kommunikation. Du som går i årskurs sju i grundskolan till årskurs tre på gymnasiet kan delta i tävlingen. Första pris är ett presentkort på en språkresa utomlands. Tävlingsbidraget ska vara inskickat senast 22 september via post till:

 

Goethe-Institut

 

Att. Viktor Englund

 

Bryggargatan 12 A

 

111 21 Stockholm

 

Vinnaren kommer att meddelas senast den 23 september och inbjudas till en prisceremoni i Stockholm den 30 september 2014. Mer information om tävlingen finns här.

 

 

Söker du praktik inom EU?

 

EU-institutionerna erbjuder praktikplatser för studerande och högskoleutbildade. Under praktiken får du en unik inblick i institutionernas arbete och EU:s allmänna verksamhet. Det finns kortare eller längre praktik på flera olika orter. Här hittar du information om ansökningar och deadlines.

 

 

 

Visste du att:

Ni kan också besöka vår Facebook sida:

Testa dina kunskaper om EU och EU länderna med "EU-resan"!

Medfinansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun:

 

Senaste nyhetsbrev

Europa Direkt Fyrbodal

Kontakt

 

 

 

 

 

Besöksadress

Postadress

 

Kungsgatan 20

Box 62

Tel: +46 532 170 20

662 31 Åmål

662 22 Åmål

E-post: europadirekt@amal.se

Sidan är senast uppdaterad 2014-08-18 kl. 14:12