Hem

Senaste nytt

 

 

2016-02-11

112-dagen

Den 11 februari 2009 utsedde Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och Europarådet dagen till europeisk 112-dag som ett sätt att göra nödnumret 112 känt i hela Europa.

 

Du kan ringa nödnumret 112 i alla EU-länder, vilket är avgiftsfritt både i det fasta telefonnätet och i mobiltelefonnätet. TIll höger kan du se en video om hur det ser ut bakom kulisserna på 112. Du kan även läsa mer om 112-dagen på SOS alarm, tryck här för mer information.

 

 

2016-02-09

Årets Europé 2016

Arbetet med att utse Årets Europé 2016 är redan i full gång, det är möjligt att nominera mellan perioden 1 januari 2016 t.o.m. 29 februari 2016. Utmärkelsen Årets Europé ska tilldelas ”en person eller (en) organisation som har en fast anknytning till Sverige och har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.” Vet du någon värdig att nomineras? Nomenringen är öppen för alla. Du kan nominera genom att sända ett mejl till aretseurope2016@gmail.com med namnet på den du vill nominera samt en kort motivering. Tryck här för mer information.

 

 

2016-02-08

På gång inom EU

I senaste nummer av ”På gång inom EU” kan du läsa om SKL:s prioriterade EU-frågor 2016 och hur förbundet arbetar med dessa. Du kan även läsa om det senaste som har hänt eller kommer att hända inom EU. Vårens nummer innehåller även information om bland annat EU:s urbana agenda och våldsbejakande extremism.

 

 

2016-02-05

Internationell dag på Karlbergsgymnasiet i Åmål

Den 25 januari arrangerade Europa Direkt Fyrbodal en internationell dag på Karlbergsgymnasiet i Åmål tillsammans med skolans internationella grupp. Temat för dagen var hållbar utveckling ur ett internationellt perspektiv. Eleverna fick under dagen lyssna till journalisten Martin Schibbye som tillsammans med sin kollega satt fängslad i Etiopien. Eleverna fick följa med på en skrämmande men intressant resa när Martin illustrerade sin tid i fängelset. Eleverna fick även möjlighet att lyssna till meteorologen Martin Hedberg som på ett fascinerande sätt berättade om jordens klimatförändringar och människans påverkan på det hela. Dagen bestod även av workshops tillsammans med den ideella utbytes-organisationen AFS

 

 

2016-02-05

Europeiska investeringsplanen

Investeringstakten i EU har varit låg sedan den globala ekonomi- och finanskrisen startade. För att vända den negativa trenden och få igång den ekonomiska återhämtningen har gemensamma insatser på EU-nivå krävts. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har därför valt sysselsättning, tillväxt och investering som en av sina tio prioriteringar i kommissionens arbetsprogram varav ett av målen är den europeiska investeringsplanen.

 

Europeiska investeringsplanen har tre mål:

 

•Vända på trenden med sjunkande investeringar för att få fart på sysselsättningen och den ekonomiska återhämtningen – utan att öka statsskulderna eller belasta statsbudgeterna.

 

•Stödja investeringar som tillgodoser långsiktiga behov i ekonomin och stärker konkurrenskraften.

 

•Stödja investeringar som hjälper till att stärka produktionskapaciteten och infrastrukturen, med särskilt fokus på att skapa en mer sammankopplad inre marknad

 

För att få fart på investeringar upprättades EFSI (europeiska fonden för strategiska investeringar). Via fonden vill EU bryta den onda cirkeln med lågt förtroende och låga investeringar och se till att de pengar som finns hos finansinstitut, företag och privatpersoner används, eftersom det är ont om offentliga medel. Fonden ska finansiera projekt med hög riskprofil och på så sätt maximera effekten av offentliga medel och frigöra privata investeringar.

 

 

 

2016-02-05

Nyligen lanserad investeringsportal

EU-kommissionen lanserade nyligen en portal för investeringsprojekt på EU-nivå, inom ramen för den europeiska investeringsplanen. På portalen kan du registrera ditt projekt och få direkt tillgång till ett stort nätverk av investerare, konsulter och rådgivare, för att på ett enklare sätt kunna strukturera upp ditt projekt och få hjälp med finansieringen.

Här hittar du mer information om investeringsportalen

 

 

 

2016-02-05

Ny webbplats för EU:s struktur- och investeringsfonder

Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Jordbruksverket har i dagarna lanserat en gemensam webbplats eufonder.se. Här finns information om alla de europeiska struktur- och investeringsfonder som berör Sverige.

 

 

 

2016-01-29

Skrivarstuga för att söka innovationsstöd

Driver du ett litet eller medelstort företag och planerar att söka innovationsstöd via SME instrument? Den 17 februari arrangerar Swerea IVF en halvdags kostdnadsfri skrivarstuga inför våren och höstens calls.

Här kan du anmäla dig.

 

 

2016-01-27

Your voice, portalen för dig att göra din röst hörd I EU-arbetet

Via portalen Your voice kan du som medborgare få en insyn I EU-arbetet samt möjlighet att göra din röst hörd. Här kan du lämna in synpunkter på exempelvis EU-Kommissionens färdplaner, men du kan också ge tips på hur du tycker att EU:s lagstiftning kan bli mer effektiv.

 

 

 

2016-01-22

På gång inom EU, nytt nummer ute publicerad av SKL, Sveriges kommuner och landsting

SKL, Sveriges kommuner och landsting publicerar varje år två nummer av vad som är på gång inom EU. I skriften kan du bland annat läsa om vad som hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner. Här finner du även information om SKL:s prioriterade EU-frågor för 2016 och hur man arbetar med dessa. Här finner du skriften.

 

 

2016-01-22

Svenskar störst motståndare till en EU-armé

Efter det att en undersökning gjorts i november svarar 53% av EU-borna att de staller sig bakom en EU-armé. I 21 av 28 medlemsländer är en större andel för en armé istället för emot. Svenskarna visar sig vara de största motståndarna i Eurobarometerns undersökning. Här kan du läsa mer om undersökningen.

 

2016-01-20

Det Europeiska yrkeskortet

Är du intresserad av att jobba utomlands? Nu kan du som är: Sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, apotekare, sjukgymnast, bergsguide eller fastighetsmäklare få dina kvalifikationer erkända utomlands.

 

Yrkeskortet är ett elektroniskt kort som används för att få ykreskvalifikationer erkända i andra EU-länder.

 

 

 

 

 

2016-01-15

Investeringar i klimatåtgärder.

Det är otroligt viktigt att genom att förändra sin livsstil, vidta åtgärder som påverkar våra naturtillgångar till det positiva. EU arbetar med en klimatsmart arbetspraxis vilket innebär att de försöker anpassa politiken, resursfördelningarna och hela EU:s förhållningssätt så att man tar viktiga klimatöverväganden.

 

klicka här för att se en informationsfilm

 

 

2016-01-13

Nya regler ska göra Europa tåligare för it-attacker

 

Europaparlamentet, rådet och kommission har enats om gemensamma grundläggande regler för cybersäkerhet. Den 14 januari är det omröstning i utskottet för den inre marknaden. För att träda i kraft måste de också godkännas av parlamentets kammare senare i år.

 

Klicka på bilden för att läsa om vad Andreas Schwab (EPP, Tyskland) har att säga om de nya reglerna.

 

 

 

 

 

2016-01-13

Bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

Eu-kommissionen har beslutat sig för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Mellan 2016-2019 ska Eu-kommissionens lista över åtgärder för att främja HBTQ jämställdhet implementeras.

Åtgärderna ska täcka alla politiska områden såsom, icke-diskriminering, utbildning, sysselsättning, hälsa, fri rörlighet, asyl, och hatpropaganda/hatbrott. Kommissionens mål är att stödja utvecklingen i EU och kandidatländerna inom alla dessa områden, att förbättra den sociala acceptansen av HBTQ-personer och genomdriva EU:s lagstiftning. Lagstiftningen och politiken ska överensstämma med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive artikel 21, som innehåller ett allmänt förbud mot diskriminering, bland annat på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

 

Klicka pa bilden för att läsa mer.

 

.

 

 

2016-01-07

Europaparlamentets agenda 2016

På Europaparlamentet agenda 2016 ståt säkerhet, skydd av personuppgifter och energiunion. Vilka rubriker tros bli stora under 2016?

 

Klicka här för att se Europaparlamentets agenda 2016.

 

2016-01-07

Sammanfattning om året som gått

År 2015 var ett år som kantades av många händelser och utmaningar. EU sattes på prov genom bland annat förödande terroristattacker, Greklandskrisen och en snabbt växande flyktingsituation.

 

Klicka här för att se en sammanfattning för år 2015.

 

2016-01-05

Karlspriset

Varje år delas Karlspriset ut för ungdomar. Tanken bakom Karlspriset är att uppmuntra unga att engagera sig i europeiska frågor och integrationsprojekt.

Det vinnande projektet har visat prov på hur man i europeisk anda ska bidra till förståelse mellan länderna och dess invånare samt skapa en gemensam identitet.

Förstapriset för det bästa projektet är 5 000 euro, andrapriset är 3 000 euro och tredjepriset är 2 000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här om du vill veta mer om Karlspriset

 

 

2015-12-30

Barnhörnan, en sida med spel och övningar om EU

Barnhörnan är en sida med spel för barn och unga mellan 6-16 år. Spelen finns på 22 EU-språk och har skapats av EU-institutionerna. Alla spel är markerade med ålder för att du lätt skall kunna hitta ett spel som passar ditt barn. Det finns även undervisningsmaterial för dig som är lärare .

Sidan hittar du här.

 

 

 

 

2015-12-28

EU:s musikpris, rösta på din favorit

Tio europeiska artister har i år tilldelats EU:s musikpris European border breaker awards (EBBA).

Artisten Seinabo Sey är en utav de tio som fått priset. Nu kan du rösta på vem av dessa 10 artister som du tycker skall få publikens pris. Alla som röstar är med och tävlar om en resa för två till galan som hålla i Groningen, Holland den 13 januari.

Här kan du rösta.

 

 

 

 

2015-12-28

Öppet för ansökningar inom Rights, equality and citizenship programmet

Nu är utlysningen öppen inom EU-programmet rights, equality and citizenship. Ett program som stöder transnationella projekt med syfte att motverka och förebygga olika typer av intolerans. Det kan handla om projekt som behandlar frågor kring Hbtq, rasism etc. Ett kriterium för att kunna söka är att det krävs partners från fem europeiska länder i projektet. EU-stödet kan uppgå till 80 % av den totala budgeten och hålla på i högst två år.

 

Sista ansökningsdatum är 18 februari 2016.

Här kan du läsa mer om programmet och den aktuella utlysningen.

 

 

2015-12-22

Vapendirektivet förnyas – träffar det rätt?

Välkommen på ett panelsamtal om EU:s nya vapendirektiv

Efter terrordåden i Paris lade EU-kommissionen fram en rad åtgärder för att bekämpa terrorism och öka säkerheten i Europa. En av åtgärderna som ingår i den europeiska säkerhetsagendan är ett förslag till skärpning av vapendirektivet. Ett förslag som under våren ska behandlas av Europaparlamentet. I Sverige har förslaget väckt mycket debatt eftersom det innebär skärpta regler för halvautomatiska vapen och obligatoriska läkarkontroller för jägare. Hur påverkar förslaget de hundratusentals svenskar som sysslar med jakt, hobbyskytte eller samlar på vapen?

Kom till Europahuset i Stockholm och hör vad Anna Maria Corazza Bildt (M), Jens Nilsson (S), Europeiska kommissionen, lagstiftare och berörda intresseorganisationer säger om direktivförslaget.

 

Datum: Fredag den 15 januari

Tid: Kl. 9.00–10.30 (registrering och kaffe från kl. 08.30)

Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Kom i tid, seminariet sänds i SVT.

 

PROGRAM

Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M)

Europaparlamentariker Jens Nilsson (S)

Representant för Europeiska kommissionen

Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, Riksidrottsstyrelsen och SISU Förbundsstyrelsen

Representant för jägarförbundet

Mikael Jansson, generalsekreterare i Svenska skyttesportförbundet

Representant för regeringen

Riksdagsledamot

 

Klicka här för obligatorisk föranmälan

 

 

 

2015-12-17

Förslag om en europeisk gräns- och kustbevakning

EU-kommisisonen la den 15 december fram ett förslag gällande en europeisk gräns- och kustbevakning. Bevakningen kommer att bestå av:

- Tillgång till egen personal

- Övervakning och tillsyn. Byrån kommer att kunna begära att medlemsländerna vidtar åtgärder för att avlägsna akuta situationer inom en fast tidsfrist.

- Rätt att ingripa

- Kustbevakning

- Mandat att utföra arbete i länder utanför EU

- Garantera inre säkerhet

 

Förslaget ska utgöra en del av åtgärderna inom den europeiska agendan för migration och förbättra säkerheten i EU:s yttre gränser.

 

Klicka här för att läsa mer

 

 

 

2015-12-17

EU-toppmötet i Bryssel 17-18 december

Idag startar EU-toppmötet i Bryssel.

Under de två dagarnas toppmöte kommer ämnen som migration, terrorismbekämpning, ekonomiska och monetära unionen, inre marknadnien och folkomröstningen i Storbritanien diskuteras.

 

 

Klicka här för att läsa mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-12-14

Det nya klimatavtalet

Under sista dagen på klimattoppmötet i Paris klubbades det nya klimatavtalet igenom.

Klicka här för att läsa det nya klimatavtalet.

k

 

2015-12-14

Åsa Romson om det nya klimatavtalet

Det nya klimatavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader.

 

Foto: EU-kommissionen.

− Nu har startskottet gått för ett kraftigt ökat klimatarbete för alla världens länder. Det svåra arbetet med att minska klimatutsläppen återstår. Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder på hemmaplan i bred samverkan med alla samhällsaktörer. Vi ska bli ett världens första fossilfria välfärdsländer och genom det inspirera och driva på andra, säger Åsa Romson.

 

Läs mer om vad Åsa Romson hade att säga här

 

 

2015-12-10

Viktig överrenskommelse

Sista veckan under klimatförhandlingarna utkristalliserades samverkan i 79 utvecklingsländer och sammanlagt 107 länder.

– De här förhandlingarna handlar om att vi alla, både utvecklade och utvecklingsländer, gör gemensam sak och hittar gemensamma lösningar. Det är därför EU och de afrikanska, karibiska och Stillahavsländerna har enats om att gå samman för ett ambitiöst resultat här i Paris. Vi uppmanar aneudra länder att ansluta sig till oss, sade EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete som företräder medlemsländerna i förhandlingarna.

 

De 107 länderna vill ha ett avtal som är rättsligt bindande, inkluderande, ambitiöst, hållbart och rättvist. Dessutom finner man ord som dynamisk i texten. Det kommer att bli en översyn av det beslutade var femte år, då man undersöker om överenskommelsen är följd

 

 

.

2015-12-08

Nya lagförslag för digitala tjänster och vid internethandel

Imorgon presenteras nya förslag om konsument- och kontraktsskydd för digitala tjänster och vid internethandel. En modernisering av EU:s upphovsrättsskydd ska också presenteras.

 

Klicka här för att läsa mer.

 

 

2015-12-01

Behöver Sverige lägre löner?

 

Välkommen till ett seminarium med tema: behöver Sverige lägre löner? Lärdomar från tysk arbetsmarknad.

Seminariet arrangeras av TCO och Europaparlamentets informationskontor.

 

 

När: Måndag 7e december

Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Klockan 12:30-14:00

 

Foto: Europeiska kommissionen

Klicka här för mer information

 

 

 

 

2015-12-01

Europeiska kommissionens målsättning med COP21

 

Europeiska kommissionen har understrukit vikten av att uppnå ett rättvist, ambitiöst och juridiskt bindande globalt klimatavtal. Europeiska unionen kommer att arbeta för att skapa ett omfattande, hållbar och dynamisk avtal som kommer att påskynda den globala övergången till låga koldioxidutsläpp och klimattåliga ekonomier. Detta kommer inte bara att bidra till att minska klimatförändringen och öka föreningarnas arbete med att anpassa sig till dess effekter, men också ligga till grund för långsiktig ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i EU och globalt.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och klimatpolitik och energikommissionären Miguel Arias Cañete kommer båda att delta i konferensen, tillsammans med andra världsledare.

 

EU: s vision om en trovärdig överenskommelse innefattar:

- En global vision för ett långsiktigt mål som en signal för intressenter, inklusive företag, investerare och allmänheten, av viljan att övergå till en koldioxidsnål ekonomi

- En mekanism för att regelbundet kunna se över och höja de kollektiva ambitionerna.

- En gedigen öppenhet och ansvarsskyldighet för att säkerställa att parter och intressenter kan lita på att det som utlovats kommer att levereras.

 

 

 

 

2015-11-30

Klimattoppmötet COP21 i Paris

 

Idag inleds FN:s klimattoppmöte i Paris. Under 12 dagar kommer världens länder samlas för att

delta i det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Länderna ska enas om ett nytt globalt avtal gällande klimat som ska gälla från år 2020.

Sveriges Regering:s prioriteringar är sänkta utsläpp, höjda ambitioner och rättvisa.

 

"Regeringen har med initiativet Fossilfritt Sverige samlat ett nätverk med aktörer som bedriver ett aktivt klimatarbete och vill utmana andra att också sänka utsläppen. På bara några veckor har över åttio företag, kommuner och organisationer slutit upp i en utmaning till världen om fossilfrihet. IKEA, Ericsson, Fjärde AP–fonden, H&M, Volvo Group, Preem, Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Östersund är några av dem. Vi är stolta över att åka till Paris med ett så starkt engagemang i ryggen, ett engagemang som den svenska delegationen kommer att lyfta fram under toppmötet."

Foto:Hanna Björnfors/Regeringskansliet

 

Klicka här för att läsa mer om vad Stefan Löfven sa under presskonferensen på klimatmötet i Paris tidigare idag.

 

 

2015-11-27

Europaåret för utvecklingssamarbete 2015

 

Europaåret för utvecklingssamarbete är snart slut. 2015 var det första Europaår att handla om EU:s internationella samarbete och roll i världen. Året har gett europeiska utvecklingsorganisationer möjlighet att visa upp hur de arbetar samt vad de gör för att motverka fattigdom i världen. Året har även varit till för att inspirera andra i att engagera sig i utvecklingsfrågor. Under 2015 har EU informerat och förklarat för allmänheten hur EU:s utvecklingsbistånd fungerar. I syfte att kunna visa på att biståndet leder till förändring.

Nedan kan ni se en kort film som visar olika projekt världen över som EU är involverade i. En ung europeisk bloggare skickades genom tre kontinenter, fem länder på tio dagar. Här har ni resultatet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du vill veta mer om Europaåret för utvecklingssamarbete klicka här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-11-25

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

 

Idag är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Från idag och fram till den 10 december som är människorättsdagen anordnas 16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld runt om i världen.

 

Klicka här för att få information om hur du kan engagera dig.

Photo credit: UN Women Laos / Daniel Hodgson

 

 

2015-11-25

Europeiska veckan för avfallshantering

 

Den 21-29 november 2015 är det europeiska veckan för avfallsreducering. Många aktiviteter anordnas runtom i Europa för att främja medvetenheten om hållbara resurser och avfallshantering. Årets vecka kommer att ha ett särskilt fokus på dematerialisering - göra mer med mindre. Dematerialisering omfattar idén att ersätta produkter med tjänster, samt att förbättra användningen av material. Om du blir sugen på att själv delta och göra något under veckan innehåller EWWR:s hemsida många exempel och idéer på vad som kan göras och hur man själv kan bidra: klicka här.

 

Nedan kan du se en film avfallshantering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-11-19

Medborgardialog i Bryssel

 

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker deltog den 18 november i en medborgardialog i Bryssel. Juncker lyssnade och svarade på allmänhetens frågor under dialogen.

Han kommenterade även attackerna i Paris:

”Vi måste säga nej till alla former av rasism och extremism, vi måste försvara EU:s värderingar. Vi får inte förväxla flyktingar för terrorister. Religion får aldrig användas för att splittra, det är en sammanhållande kraft”

När det gäller frågor kring Storbritanniens medlemskap i EU svarade ordförande Juncker: ”Det kommer inte att bli något Brexit” och underströk att han arbetar för en rättvis överenskommelse för Storbritannien.

2015 års medborgardialoger startade i januari 2015. I år har 49 dialoger genomförts i 26 av medlemsländerna. Dialogerna har i huvudsak fokuserat på de prioriteringar som Juncker Kommissionen tagit fram, exempelvis investeringsplanen, en motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik, migration.

 

Klicka här för mer information.

 

 

 

 

 

2015-11-19

European Pact For Youth

EU-kommissionen har i dagarna tillsammans med företag lanserat "The European Pact for Youth" som är ett gemensamt initiativ från företagstedare och EU för att skapa en kultur med företag-utbildnings partnerskap för att förbättra ungas chanser till att få ett jobb.

 

Klicka här för mer information.

 

 

 

 

(credit:www.csreurope.org)

 

 

 

2015-11-19

Från intresseansökan till medlemsland

 

EU-Kommissionen kräver att de länder som vill gå med i Unionen uppnår flertal mål som är relaterade till demokratiska värden och finansiell stabilitet.

Denna animering visar vilka steg ett land måste ta från det att man överlämnat sin ansökan tills dess att landet slutligen blir EU-medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-11-11

Välkommen på seminarium den 19 november

 

Slopade mjölkkvoter och internationell konkurrens - hur ska det gå för svenska bönder? Välkommen på seminarium om EU:s jordbrukspolitik i Europahuset den 19 november.

Hur kan vi behålla ett svenskt jordbruk och säkerställa en produktion av högkvalitativa livsmedel när marknaden avregleras i EU och jordbruket i allt större utsträckning utsätts för internationell konkurrens?

 

Klicka här för mer information och anmälan. Foto: Europeiska kommissionen

 

 

 

 

2015-11-11

Välkommen på seminarium 20 november

 

 

 

 

 

Fredagen den 20 november bjuds det in på seminarium i Europahuset i Stockholm.

Vad innebär Energiunionen för Europas och Sveriges energiproducenter, näringsliv och konsumenter? Lyssna till och diskutera med Europarlamentarikerna Linnéa Engström (MP), Olle Ludvigsson (S) och Jasenko Selimovic (FP), statssekreterare Nils Vikmång samt aktörer på den svenska energimarknaden.

 

Klicka här för anmälan

 

 

 

 

 

 

 

2015-11-09

Välkommen på animationsseminarium

 

Måndagen den 30 november bjuds det in till animationseminarium på Filmhuset i Stockholm. Temat för seminariet är finansiering av animerad fiktion och bland annat kommer inbjudna talare från franska CNC och Studio 100 Animation och Copenhagen Bombay Sales. Det bjuds på statistik om stöd/investering i animation de senaste tio åren från SFI, regionalfonder, TV och distributörer.

 

Klicka här för anmälan

 

 

 

2015-11-05

Junckerkommissionen fyller ett år

Junckerkommissionen har nu suttit i ett år, håller den sina löften?

Den 9 november bjuds det in till seminarium på Europahuset i Stockholm mellan

kl 09.00-11.00 med lunch efteråt.

 

En viktig utgångspunkt för Junckerkommissionens arbete är att EU ska vara ”större i de stora frå-gorna och mindre i de små”. De har också lovat ett närmare samarbete med Europaparlamentet. Hur har kommissionen rustat sig, hur har det gått hittills och vad tror vi om framtiden? Hur påverkar flyktingkrisen och andra händelser arbetet? Och har kommissionen hållit sitt löfte till Europaparlamentet, och i förlängningen till medborgarna?

 

Klicka här för obligatorisk anmälan Foto : europecafe.wordpress.com

 

 

 

 

2015-11-02

Utvärdering av Junckers första år som ordförande

 

Juncker har nu suttit som ordförande i ett år och EurActiv har sammanfattat året som gått, utvärderat och betygsatt (från A-F) Junckers insats,

 

Klicka här för att läsa EurActiv:s utvärdering

 

 

 

Foto: http://www.euractiv.com

 

 

 

2015-11-02

Vill du att ditt företag ska växa på den internationella marknaden?

 

ALMI och Enterprise europé network bjuder den 26 november in till seminarium med tema leveransvillkor och försäkring vid internationell handel.

När: 26 november kl 8.00-9.00. Registrering fr kl 7.30.

Var: Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14 (vån 1).

 

Klicka här för att anmäla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU på sociala medier

 

Vill du kolla EU:s konton på Twitter, Facebook och andra sociala medier? Gå in på EU:s hemsida och använd dig av deras sökverktyg för att hitta konton med EU-innehåll på olika sociala medier. Du kan bl.a. följa Donald Tusk eller Jean-Claude Juncker på Twitter eller EU-kommissionens och Europaparlamentets kanal på youtube.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentationsbilder om EU

Behöver du material till en presentation om EU? På EU:s hemsida finns det gratis bilder att ladda ner där det förklaras tydligt vad den Europeiska unionen är och hur den fungerar. Bilderna får användas kostnadsfritt och får ändras på eget ansvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentverkets reseguide

I konsumentverkets reseguide kan du få information om dina rättigheter som resenär före, under och efter din resa. Du hittar information om flyg-, tåg-, taxi-, buss-, båt- och paketresor. Du kan även läsa om hur du klagar på resan. Mer information hittar du här. På ”hallå konsuments” hemsida kan du läsa mer om det område du vill ha mer information om. Hemsidan är framställd av Konsumentverket i samarbete med andra myndigheter, konsumentbyråer och kommuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURES

Eures-nätverk är ett forum där de offentliga arbetsförmedlingarna, fackliga organisationer samt arbetsgivarorganisationer inom EU-länderna samt Norge, Liechtenstein, Island och Schweiz samarbetar. Eures-nätverkets mål är att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare. Eures’ tjänster är riktade till arbetsökande som är intresserade av att flytta till ett annat EU-land för att studera eller arbeta samt arbetsgivare som vill rekrytera personal utomlands. Eures erbjuder olika onlinetjänster som arbetsökande och arbetstagare kan använda sig utav. Det är även möjligt att kontakta en Eures-rådgivare. Det finns ca 850 rådgivare i hela Europa som kan hjälpa och ge stöd till alla arbetstagare och sökande i ovannämnda länderna. Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-medborgarna anser att invandring är den viktigaste frågan för EU

38 % av de tillfrågade EU-medborgarna svarade att invandring för närvarande är EU:s viktigaste problem. Jämfört med undersökningen i november 2014 är det en ökning med 14 %. Även i Sverige är frågan om invandring rankat som viktigast. Den största frågan på EU-nivå under sommaren har varit hur man ska lösa flyktingsproblematiken inom EU. EU-kommissionens förslag att medlemsländerna ska fördela 60 000 flyktingar till under de kommande två åren har inte lyckats. 56 % av undersökningens deltagare har en negativ inställning till invandring från länder utanför EU. Sverige har den mest positiva inställning till invandring både från EU och från andra länder. När det gäller fråga om att bekämpa olaglig invandring anser 85 % av de tillfrågade EU-medborgarna att det bör göras mer. Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studielån för masterstudenter

Genom Erasmus+ är det möjligt att ansöka om olika studielån. Lånen har gynnsamma villkor, låntagarna betalar lägre ränta än marknadsräntan och börja betala tillbaka lånet först två år efter avslutade studier. Studielånsystemet drivs i samarbete med Europeiska investeringsfonden och kommer att införas successivt i programländerna under fem år. De som vill genomföra en hel masterutbildning i ett annat programland kan ansöka om lån. Utbildningen får inte utföras i låntagarens hemland eller där hen tog sin kandidatexamen. Lånets belopp uppgår till 12 000 euro för en ettårig utbildning och upp till 18 000 euro för en tvåårig utbildning. Ansökan sker direkt hos de deltagande bankerna eller studiestödsnämnderna.

Studielånsystemet startade i mitten av juni 2015 och införs successivt i programländerna. Den första banken som tillhör till systemet är Mikrobanken i Spanien. Mer information om studielån hittar du här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis online-EU-kurs

Den första augusti öppnade registreringen till en gratis online-EU-kurs om EU:s institutioner, regioner och beslutsfattandet. Registreringen sker på hemsidan www.Iversity.org. Kursen börjar den 19 oktober 2015. Alla som är intresserade av EU och dess regionalpolitik kan delta i utbildningen.

 

 

Skolavhoppare

Tidigt avhopp från skolan ökar risken för arbetslöshet, fattigdom samt social utestängning. I Europa finns det ungefär fem miljoner ungdomar (vilket motsvarar 12 %) som lämnar skolan för tidigt. EU-kommissionens mål är att minska detta till 10 % inom alla EU-medlemsstater. De erbjuder även stöd och rådgivning för att hjälpa medlemsländerna att nå målet. Mer information hittar du här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan du påverka EU?

EU:s institutioner har olika möjligheter för medborgare att påverka hela EU. EU-kommissionen offentliggör diskussionsdokument och handlingsplaner för att få in synpunkter på vilken politik som ska bedrivas. Allmänheten kan komma med synpunkter under så kallade öppna samråd. Ifall du vill ställa frågor till Europaparlamentet finns det två möjligheter att göra detta: du kan skriva direkt till en EU-parlamentariker eller till ett skärskilt utskott. Du kan även påverka EU-ländernas regeringar och ministerrådets förhandlingar genom att kontakta en tjänsteman i ministerrådets olika arbetsgrupper och kommittéer som förbereder ministerrådets beslut.

Det europeiska medborgarinitiativet är ett ytterligare sätt att påverka EU. Det krävs en miljon EU-medborgare för att lägga ett medborgarinitiativ och be EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Mer detaljerad information om hur du kan påverka EU hittar du här.

 

 

EU-upplysningen – mer information om EU

EU-upplysningen är en informationstjänst som har tre olika ämnen att arbeta med. De ger ut information om EU och om det svenska medlemskapet samt om riksdagens EU-arbete. Ifall du har frågor om t.ex EU:s organisation, politikområden eller vill veta dina rättigheter inom EU kan du kontakta EU-upplysningen. De ska alltid vara opartiska och svarar därför inte på frågor som handlar om att värdera eller ta ställning till EU. Du kan ställa dina frågor via telefon, e-post eller brev. Här hittar du kontaktuppgifter till EU-upplysningen och deras hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAF - Office de Lutte Anti-Fraude

Olaf är organisatorisk en del av EU-kommissionen. Olaf:s uppgifter är att skydda EU:s ekonomiska intresse genom att utreda bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet samt att avslöja och utreda allvarliga fall som rör tjänsteutövning av ledamöter och anställda vid EU:s institutioner och organ och som kan leda till disciplinära eller straffrättsliga påföljder. Dessutom är deras uppgift att hjälpa EU-institutionerna, och framför allt kommissionen, att utforma och tillämpa lagstiftning och strategier för bedrägeribekämpning. Olaf har befogenhet att utföra interna utredningar inom EU:s institutioner och organ som finansieras genom EU-budgeten samt externa utredningar, dvs. utredningar på nationell nivå när EU-budgeten riskerar att påverkas. Vid externa utredningar får Olaf också göra kontroller på plats hos ekonomiska aktörer.

Du som privatperson kan anmäla bedrägeri hos Olaf via email eller så kan du skicka ett brev (Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Utredningar och operationer, 1049 Bryssel, Belgien)på ett av EU:s 24 officiella språk.

Mer information hittar du här.

 

 

 

 

 

 

ECC-nätverkt

European Consumer Centres Network har funnits sedan 2005 och har 30 kontor, ett i varje EU-land samt Norge och Island. Nätverket ger kostnadsfritt information och råd till konsumenter vid gränsöverskridande handel inom EU-länder samt Island och Norge. När det uppstår ett gränsöverskridande problem mellan en konsumet och ett företag från två olika länder fungerar nätverket även som medlare mellan konsumenter och näringsidkare. I fall det uppstår problem med en näringsidkare från ett annat land kan du kontakta ditt lokala ECC-kontor. I Sverige hjälper Konsument Europa till att hantera handelsproblem som uppträder gränsöverskridande. Teamet består av åtta personer och deras lokaler är i Karlstad Congress Culture Centre. Mer information om Konsument Europa och deras kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

EuroparlTV

Europaparlamentets webb-tv EuroparlTV:s mål är att informera om parlamentets arbete. Vad parlamentet gör och hur ledamöterna utformar politiken och antar de lagar som påverkar vardagen för människor i hela unionen. Webb-tv möjliggör direktströmning av parlamentets plenar- och utskottssammanträden samt debatt, nyhets - och utbildningsprogram. Alla videor har textning på 22 officiella EU språk. EuroparlTV har tre huvudkanaler för olika målgrupper: Parlamentets nyheter, De ungas parlament och Upptäck parlamentet. Upptäck mer om EuroparlTV här.

 

 

Utländska trafikregler

Ladda ner Europeiska kommissionens uppdaterade gratisapp om utländska trafikregler. Där kan du t.ex. kolla upp vilka hastighetsgränser som gäller i Polen och vilka regler som gäller för använding av mobiltelefoner i trafiken i andra länder. Du kan även få samma trafikinformation från kommissionens hemsida genom att klicka på Europakartan eller välja det land som du vill åka till från listan. Ladda ner appen före din resa till ett EU/EES-land så slipper du roamingavgifter. Du hittar appen, kartan och listan här.

 

 

 

 

Drop'pin @EURES

Drop'pin @EURES är en plats för dig att dela dina erfarenheter och få information om olika möjligheter för ungdomar inom EU. Testa här om du kan få nyttiga informationer för dig själv.

 

 

 

 

Din röst i Europa

Din röst i Europa är EU-kommissionens portal för EU-medborgare som vill aktivt delta i EU:s beslutsprocess. I öppna samråd har du möjlighet att ge synpunkter i olika frågor och därmed påverka den framtida EU-politiken. Dessutom har du möjlighet att ta kontakt med politiker genom sociala medier och diskutera aktuella frågor. Fler sätt att göra din röst hörd samt en översikt över aktuella öppna samråd hittar du på EU-kommissionens hemsida.

 

 

 

 

 

.

 

Senaste nyhetsbrev

EU-nyheter på internet

 

Är du nyfiken och intresserad av vad som händer i den Europeiska Unionen varje dag? Det finns olika nyhetsbrev på nätet som levererar aktuella, intressanta, seriösa eller roliga nyheter bland annat om händelser, personer och aktiviteter inom EU. Några nyhetsbrev båda på svenska och engelska:

 

 

 

Dessutom kan du också hitta aktuella EU-nyheter och möjligheter att jobba eller studera i EU på bl.a. följande organisationers hemsidor:

 

 

 

 

Hjälp oss att bli bättre!

 

Vänligen ta dig tid att fylla i enkäten om hur nöjd du är med våra tjänster. Tack för hjälpen!

 

Ni kan också besöka vår Facebook sida:

Medfinansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun:

Kontakt

 

 

 

 

 

Besöksadress

Postadress

 

Kungsgatan 20

Box 62

Tel: +46 532 170 20

662 31 Åmål

662 22 Åmål

E-post: europadirekt@amal.se

Sidan är senast uppdaterad 2016-02-11 kl. 09:40