Hem

Senaste nytt

 

 

 

 

2015-11-25

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Idag är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Från idag och fram till den 10 december som är människorättsdagen anordnas 16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld runt om i världen.

 

Klicka här för att få information om hur du kan engagera dig.

Photo credit: UN Women Laos / Daniel Hodgson

 

 

2015-11-25

Europeiska veckan för avfallshantering

 

Den 21-29 november 2015 är det europeiska veckan för avfallsreducering. Många aktiviteter anordnas runtom i Europa för att främja medvetenheten om hållbara resurser och avfallshantering. Årets vecka kommer att ha ett särskilt fokus på dematerialisering - göra mer med mindre. Dematerialisering omfattar idén att ersätta produkter med tjänster, samt att förbättra användningen av material. Om du blir sugen på att själv delta och göra något under veckan innehåller EWWR:s hemsida många exempel och idéer på vad som kan göras och hur man själv kan bidra: klicka här.

 

Nedan kan du se en film avfallshantering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-11-19

Medborgardialog i Bryssel

 

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker deltog den 18 november i en medborgardialog i Bryssel. Juncker lyssnade och svarade på allmänhetens frågor under dialogen.

Han kommenterade även attackerna i Paris:

”Vi måste säga nej till alla former av rasism och extremism, vi måste försvara EU:s värderingar. Vi får inte förväxla flyktingar för terrorister. Religion får aldrig användas för att splittra, det är en sammanhållande kraft”

När det gäller frågor kring Storbritanniens medlemskap i EU svarade ordförande Juncker: ”Det kommer inte att bli något Brexit” och underströk att han arbetar för en rättvis överenskommelse för Storbritannien.

2015 års medborgardialoger startade i januari 2015. I år har 49 dialoger genomförts i 26 av medlemsländerna. Dialogerna har i huvudsak fokuserat på de prioriteringar som Juncker Kommissionen tagit fram, exempelvis investeringsplanen, en motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik, migration.

 

Klicka här för mer information.

 

 

 

 

 

2015-11-19

European Pact For Youth

EU-kommissionen har i dagarna tillsammans med företag lanserat "The European Pact for Youth" som är ett gemensamt initiativ från företagstedare och EU för att skapa en kultur med företag-utbildnings partnerskap för att förbättra ungas chanser till att få ett jobb.

 

Klicka här för mer information.

 

 

 

 

(credit:www.csreurope.org)

 

 

 

2015-11-19

Från intresseansökan till medlemsland

 

EU-Kommissionen kräver att de länder som vill gå med i Unionen uppnår flertal mål som är relaterade till demokratiska värden och finansiell stabilitet.

Denna animering visar vilka steg ett land måste ta från det att man överlämnat sin ansökan tills dess att landet slutligen blir EU-medlem.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-11-11

Välkommen på seminarium den 19 november

 

Slopade mjölkkvoter och internationell konkurrens - hur ska det gå för svenska bönder? Välkommen på seminarium om EU:s jordbrukspolitik i Europahuset den 19 november.

Hur kan vi behålla ett svenskt jordbruk och säkerställa en produktion av högkvalitativa livsmedel när marknaden avregleras i EU och jordbruket i allt större utsträckning utsätts för internationell konkurrens?

 

Klicka här för mer information och anmälan. Foto: Europeiska kommissionen

 

 

 

 

2015-11-11

Välkommen på seminarium 20 november

 

 

 

 

Fredagen den 20 november bjuds det in på seminarium i Europahuset i Stockholm.

Vad innebär Energiunionen för Europas och Sveriges energiproducenter, näringsliv och konsumenter? Lyssna till och diskutera med Europarlamentarikerna Linnéa Engström (MP), Olle Ludvigsson (S) och Jasenko Selimovic (FP), statssekreterare Nils Vikmång samt aktörer på den svenska energimarknaden.

 

Klicka här för anmälan

 

 

 

 

 

 

 

2015-11-09

Välkommen på animationsseminarium

 

 

Måndagen den 30 november bjuds det in till animationseminarium på Filmhuset i Stockholm. Temat för seminariet är finansiering av animerad fiktion och bland annat kommer inbjudna talare från franska CNC och Studio 100 Animation och Copenhagen Bombay Sales. Det bjuds på statistik om stöd/investering i animation de senaste tio åren från SFI, regionalfonder, TV och distributörer.

 

Klicka här för anmälan

 

 

 

2015-11-05

Junckerkommissionen fyller ett år

 

Junckerkommissionen har nu suttit i ett år, håller den sina löften?

Den 9 november bjuds det in till seminarium på Europahuset i Stockholm mellan

kl 09.00-11.00 med lunch efteråt.

 

En viktig utgångspunkt för Junckerkommissionens arbete är att EU ska vara ”större i de stora frå-gorna och mindre i de små”. De har också lovat ett närmare samarbete med Europaparlamentet. Hur har kommissionen rustat sig, hur har det gått hittills och vad tror vi om framtiden? Hur påverkar flyktingkrisen och andra händelser arbetet? Och har kommissionen hållit sitt löfte till Europaparlamentet, och i förlängningen till medborgarna?

 

Klicka här för obligatorisk anmälan Foto : europecafe.wordpress.com

 

 

 

 

2015-11-02

Utvärdering av Junckers första år som ordförande

 

Juncker har nu suttit som ordförande i ett år och EurActiv har sammanfattat året som gått, utvärderat och betygsatt (från A-F) Junckers insats,

 

Klicka här för att läsa EurActiv:s utvärdering

 

 

 

Foto: http://www.euractiv.com

 

 

 

2015-11-02

Vill du att ditt företag ska växa på den internationella marknaden?

ALMI och Enterprise europé network bjuder den 26 november in till seminarium med tema leveransvillkor och försäkring vid internationell handel.

När: 26 november kl 8.00-9.00. Registrering fr kl 7.30.

Var: Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14 (vån 1).

 

Klicka här för att anmäla

 

 

 

2015-10-31

Anmälan till Universitets- och högskolerådets workshop- och informationsmöte

 

Idag är det sista dagen att anmäla sig till worskhop- och informationsmöte om Erasmus+, E-Twinning och Nordplus som äger rum på Universitets- och högskolerådet i Stockholm den 6 november.

 

Klicka här för dagens program

Klicka här för anmälan

 

 

 

 

2015-10-29

EU-kommissionen föreslår 23 nya lagförslag fördelade på fem kategorier under 2016

 

EU-kommissionen har presenterat 23 nya lagförslag inför 2016, detta är en minskning av ny lagstiftning jämfört med tidigare. De fem huvudkategorierna är: asyl- och migration, inre marknaden, bland annat en ny rymdstrategi och handlingsplan för ett europeiskt försvarssamarbete, kretsloppsekonomi, sociala rättigheter som gör det lättare för kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden och samordning av företagsskatter och momsförslag. Alla lagförslagen inryms i tiopunktsprogrammet som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker presenterat.

 

 

Klicka här för att läsa mer

 

Klicka här för att läsa om de 23 lagförslagen

 

 

 

Foto: EU-kommissionen

 

 

 

 

 

2015-10-28

Utmaningar som Europa kommer att ställa inför

 

Nu när vintern och kylan börjar närma sig, höll ordförande Juncker i måndags tal där han listade de utmaningar som Europa kommer att ställas inför då flödet av migranter som går över västra Balkan fortfarande är enormt.

”Det omedelbara kravet är att ge skydd”, sade Juncker, när han rekommenderade Grekland att öka sin mottagningskapacitet till 30 000 platser i slutet av året.

När det gäller migrationsströmmar, insisterade ordförande Juncker: ”Jag vill vara tydlig: människor måste registreras. Ingen registrering, inga rättigheter.”

 

Läs hela talet här

 

Läs artikel om talet här

 

 

 

 

 

Foto: EU-Kommissionen

 

 

 

 

 

23-10-2015

Integrationsdag på Södra skolan

 

I dag har vi på Europa direkt fyrbodal deltagit i en integrationsdag för både elever och föräldrar på Södra skolan i Åmål. Vi gjorde ansiktsmålningar i form av olika europeiska flaggor och andra flaggor. Vi har också delat ut roliga barnböcker med EU-information

 

 

 

 

 

 

 

23-10-2015

Sverige dras inför EU-domstolen

 

Sverige är ett av fem länder som EU-kommissionen drar inför EU-domstolen, detta för att Sverige och de andra länderna inte antagit unionens nya bankkrisregler. Krishanteringsdirektivet handlar om att skattebetalare inte ska behöva stå för räkningen när krisande banker går omkull och direktivet skulle senast vara på plats i nationell lagstiftning sista december 2014. Målsättningen för den svenska regeringen är att lagen ska träda i kraft vid årsskiftet 2015-2016.

 

Förutom Sverige har Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien och Tjeckien ännu inte till fullo skrivit in krishanteringsdirektivet i den nationella lagstiftningen.

 

För mer information

 

 

 

 

 

21-10-2015

Rapport om EU-ländernas klimatpåverkan

 

Igår presenterades Europeiska miljöbyrån EEA:s årliga rapport gällande EU-ländernas klimatpåverkan. Rapporten visar att utsläppen minskat med 23 procent mellan 1990 och 2014. Resultatet menar EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete är bättre än förväntat.

 

För att läsa mer om rapporten

För att läsa rapporten

 

 

 

 

 

16-10-2015

Nu har du chans att bli skolambassadör för EU

 

För femte gången sedan 2010 sökes nu skolambassadörer för EU för att genomgå en utbildning för att utveckla skolans verksamhet. Utbildningen innefattar bland annat projektkunskap, EU-kunskap och en fyra dagars studieresa till Bryssel för att lära sig mer om EU:s institutioner. Syftet är att kunna erbjuda skolhuvudmän stöd för att driva frågor om EU och Europa tillsammans med andra lärare på respektive skola.

 

Utbildningen anordnas av Universitets- och högskolerådet tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamenten och den svenska regeringen.

 

För att läsa mer och intresseanmälan

 

 

 

14-10-2015

Välkommen på årets fredskonferens

 

Den 20 oktober hålls årets fredskonferens med temat hormoner i Europahuset i Stockholm. Under dagen kommer ämnet genus att diskuteras. Bland annat kommer Europaparlamentarikern Cecilia Wikström att medverka.

 

För mer information och program för dagen

 

 

Foto: Europaparlamentet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.kodcentrum.se/)

 

 

14-10-2015

EU:s kodvecka

 

Du som är mellan 9-13 år kan med start denna vecka besöka någon av de kodstugor som finns här i Sverige. Där får du lära dig mer om programmering av såväl yrkesverksamma programmerare som högskolestudenter under en timme i veckan resten av hösten.

 

För mer information

 

 

 

 

 

07-10-2015

Skandalen kring Volkswagens fusk med avgasutsläpp

 

Igår eftermiddag debatterades det i Europaparlamentet om skandalen kring Volkswagens fusk med avgasutsläpp.

 

Sammanfattning av inledning

 

För att se utdrag från debatten

 

(source)

Foto: Europaparlamentet

 

06-10-2015

Är du journalist och vill delta i ett seminarium i Bryssel relaterat till din yrkesroll?

 

Sök Europaparlamentets resestipendium för journalister till Bryssel, seminarierna äger rum den 17-18 november. Deadline för ansökan är den 24 oktober.

 

För mer information

 

Ansök här

 

 

 

 

 

05-10-2015

 

Följ Europaparlamentets plenarseminarium live på webben

 

Sändningen startar idag (5 oktober) klockan 17:00

 

Klicka här för att se dagsprogram för datumen 5 till 8 oktober

 

 

 

 

 

02-10-2015

Vill du veta mer om att vara en organisation som tar emot, sänder och samordnar volontärer inom EVS?

 

Mucf (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) arrangerar ett webinarium den 12 oktober. Anmälan sker dock senast den 9 oktober.

 

Anmäl dig här

 

 

 

02-10-2015

Är du intresserad av klimat- och miljöfrågor?

 

Den 9 oktober hålls seminarium om klimatförändringarna i Europahuset i Stockholm. Bland annat kommer klimat- och miljöminister Åsa Romson, Europaparlamentarikerna Linnéa Engström, Fredrick Federley och Christofer Fjellner att delta under dagen.

 

För att se dagens program.

 

 

 

 

 

02-10-2015

Ny ersättare för Marit Paulsen i Europaparlamentet

 

Jasenko Selimovic är nyvald EU-parlamentariker för Folkpartiet. Han tar över uppdraget efter Marit Paulsen och Jasenko beskriver uppdraget som ett av de finaste man kan ha:

 

- För en människa med mina erfarenheter är det en stor dag. Jag är uppvuxen i kommunismen, har upplevt nationalism, krig och flyktingskap. Det gör mig till en obotlig europé. För mig är det ett av de finaste uppdrag man kan ha att vara Europaparlamentariker.

 

 

Här kan du läsa mer om Jasenko Selimovic.

 

 

 

 

 

EU på sociala medier

 

Vill du kolla EU:s konton på Twitter, Facebook och andra sociala medier? Gå in på EU:s hemsida och använd dig av deras sökverktyg för att hitta konton med EU-innehåll på olika sociala medier. Du kan bl.a. följa Donald Tusk eller Jean-Claude Juncker på Twitter eller EU-kommissionens och Europaparlamentets kanal på youtube.

 

 

 

 

'

 

Presentationsbilder om EU

 

Behöver du material till en presentation om EU? På EU:s hemsida finns det gratis bilder att ladda ner där det förklaras tydligt vad den Europeiska unionen är och hur den fungerar. Bilderna får användas kostnadsfritt och får ändras på eget ansvar.

 

 

 

 

 

Konsumentverkets reseguide

 

I konsumentverkets reseguide kan du få information om dina rättigheter som resenär före, under och efter din resa. Du hittar information om flyg-, tåg-, taxi-, buss-, båt- och paketresor. Du kan även läsa om hur du klagar på resan. Mer information hittar du här. På ”hallå konsuments” hemsida kan du läsa mer om det område du vill ha mer information om. Hemsidan är framställd av Konsumentverket i samarbete med andra myndigheter, konsumentbyråer och kommuner.

 

 

 

 

 

 

 

EURES

 

Eures-nätverk är ett forum där de offentliga arbetsförmedlingarna, fackliga organisationer samt arbetsgivarorganisationer inom EU-länderna samt Norge, Liechtenstein, Island och Schweiz samarbetar. Eures-nätverkets mål är att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare. Eures’ tjänster är riktade till arbetsökande som är intresserade av att flytta till ett annat EU-land för att studera eller arbeta samt arbetsgivare som vill rekrytera personal utomlands. Eures erbjuder olika onlinetjänster som arbetsökande och arbetstagare kan använda sig utav. Det är även möjligt att kontakta en Eures-rådgivare. Det finns ca 850 rådgivare i hela Europa som kan hjälpa och ge stöd till alla arbetstagare och sökande i ovannämnda länderna. Läs mer här.

 

 

 

EU-medborgarna anser att invandring är den viktigaste frågan för EU

 

 

38 % av de tillfrågade EU-medborgarna svarade att invandring för närvarande är EU:s viktigaste problem. Jämfört med undersökningen i november 2014 är det en ökning med 14 %. Även i Sverige är frågan om invandring rankat som viktigast. Den största frågan på EU-nivå under sommaren har varit hur man ska lösa flyktingsproblematiken inom EU. EU-kommissionens förslag att medlemsländerna ska fördela 60 000 flyktingar till under de kommande två åren har inte lyckats. 56 % av undersökningens deltagare har en negativ inställning till invandring från länder utanför EU. Sverige har den mest positiva inställning till invandring både från EU och från andra länder. När det gäller fråga om att bekämpa olaglig invandring anser 85 % av de tillfrågade EU-medborgarna att det bör göras mer. Läs mer här.

 

 

 

Studielån för masterstudenter

 

Genom Erasmus+ är det möjligt att ansöka om olika studielån. Lånen har gynnsamma villkor, låntagarna betalar lägre ränta än marknadsräntan och börja betala tillbaka lånet först två år efter avslutade studier. Studielånsystemet drivs i samarbete med Europeiska investeringsfonden och kommer att införas successivt i programländerna under fem år. De som vill genomföra en hel masterutbildning i ett annat programland kan ansöka om lån. Utbildningen får inte utföras i låntagarens hemland eller där hen tog sin kandidatexamen. Lånets belopp uppgår till 12 000 euro för en ettårig utbildning och upp till 18 000 euro för en tvåårig utbildning. Ansökan sker direkt hos de deltagande bankerna eller studiestödsnämnderna.

Studielånsystemet startade i mitten av juni 2015 och införs successivt i programländerna. Den första banken som tillhör till systemet är Mikrobanken i Spanien. Mer information om studielån hittar du här.

 

 

 

Gratis online-EU-kurs

 

Den första augusti öppnade registreringen till en gratis online-EU-kurs om EU:s institutioner, regioner och beslutsfattandet. Registreringen sker på hemsidan www.Iversity.org. Kursen börjar den 19 oktober 2015. Alla som är intresserade av EU och dess regionalpolitik kan delta i utbildningen.

 

 

 

Skolavhoppare

 

Tidigt avhopp från skolan ökar risken för arbetslöshet, fattigdom samt social utestängning. I Europa finns det ungefär fem miljoner ungdomar (vilket motsvarar 12 %) som lämnar skolan för tidigt. EU-kommissionens mål är att minska detta till 10 % inom alla EU-medlemsstater. De erbjuder även stöd och rådgivning för att hjälpa medlemsländerna att nå målet. Mer information hittar du här.

 

 

 

Hur kan du påverka EU?

 

EU:s institutioner har olika möjligheter för medborgare att påverka hela EU. EU-kommissionen offentliggör diskussionsdokument och handlingsplaner för att få in synpunkter på vilken politik som ska bedrivas. Allmänheten kan komma med synpunkter under så kallade öppna samråd. Ifall du vill ställa frågor till Europaparlamentet finns det två möjligheter att göra detta: du kan skriva direkt till en EU-parlamentariker eller till ett skärskilt utskott. Du kan även påverka EU-ländernas regeringar och ministerrådets förhandlingar genom att kontakta en tjänsteman i ministerrådets olika arbetsgrupper och kommittéer som förbereder ministerrådets beslut.

Det europeiska medborgarinitiativet är ett ytterligare sätt att påverka EU. Det krävs en miljon EU-medborgare för att lägga ett medborgarinitiativ och be EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Mer detaljerad information om hur du kan påverka EU hittar du här.

 

 

 

EU-upplysningen – mer information om EU

 

EU-upplysningen är en informationstjänst som har tre olika ämnen att arbeta med. De ger ut information om EU och om det svenska medlemskapet samt om riksdagens EU-arbete. Ifall du har frågor om t.ex EU:s organisation, politikområden eller vill veta dina rättigheter inom EU kan du kontakta EU-upplysningen. De ska alltid vara opartiska och svarar därför inte på frågor som handlar om att värdera eller ta ställning till EU. Du kan ställa dina frågor via telefon, e-post eller brev. Här hittar du kontaktuppgifter till EU-upplysningen och deras hemsida.

 

 

 

 

OLAF - Office de Lutte Anti-Fraude

 

Olaf är organisatorisk en del av EU-kommissionen. Olaf:s uppgifter är att skydda EU:s ekonomiska intresse genom att utreda bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet samt att avslöja och utreda allvarliga fall som rör tjänsteutövning av ledamöter och anställda vid EU:s institutioner och organ och som kan leda till disciplinära eller straffrättsliga påföljder. Dessutom är deras uppgift att hjälpa EU-institutionerna, och framför allt kommissionen, att utforma och tillämpa lagstiftning och strategier för bedrägeribekämpning. Olaf har befogenhet att utföra interna utredningar inom EU:s institutioner och organ som finansieras genom EU-budgeten samt externa utredningar, dvs. utredningar på nationell nivå när EU-budgeten riskerar att påverkas. Vid externa utredningar får Olaf också göra kontroller på plats hos ekonomiska aktörer.

Du som privatperson kan anmäla bedrägeri hos Olaf via email eller så kan du skicka ett brev (Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Utredningar och operationer, 1049 Bryssel, Belgien)på ett av EU:s 24 officiella språk.

Mer information hittar du här.

 

 

 

 

ECC-nätverkt

 

European Consumer Centres Network har funnits sedan 2005 och har 30 kontor, ett i varje EU-land samt Norge och Island. Nätverket ger kostnadsfritt information och råd till konsumenter vid gränsöverskridande handel inom EU-länder samt Island och Norge. När det uppstår ett gränsöverskridande problem mellan en konsumet och ett företag från två olika länder fungerar nätverket även som medlare mellan konsumenter och näringsidkare. I fall det uppstår problem med en näringsidkare från ett annat land kan du kontakta ditt lokala ECC-kontor. I Sverige hjälper Konsument Europa till att hantera handelsproblem som uppträder gränsöverskridande. Teamet består av åtta personer och deras lokaler är i Karlstad Congress Culture Centre. Mer information om Konsument Europa och deras kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

 

EuroparlTV

 

Europaparlamentets webb-tv EuroparlTV:s mål är att informera om parlamentets arbete. Vad parlamentet gör och hur ledamöterna utformar politiken och antar de lagar som påverkar vardagen för människor i hela unionen. Webb-tv möjliggör direktströmning av parlamentets plenar- och utskottssammanträden samt debatt, nyhets - och utbildningsprogram. Alla videor har textning på 22 officiella EU språk. EuroparlTV har tre huvudkanaler för olika målgrupper: Parlamentets nyheter, De ungas parlament och Upptäck parlamentet. Upptäck mer om EuroparlTV här.

 

 

 

 

Utländska trafikregler

 

 

Ladda ner Europeiska kommissionens uppdaterade gratisapp om utländska trafikregler. Där kan du t.ex. kolla upp vilka hastighetsgränser som gäller i Polen och vilka regler som gäller för använding av mobiltelefoner i trafiken i andra länder. Du kan även få samma trafikinformation från kommissionens hemsida genom att klicka på Europakartan eller välja det land som du vill åka till från listan. Ladda ner appen före din resa till ett EU/EES-land så slipper du roamingavgifter. Du hittar appen, kartan och listan r.

 

 

 

 

Drop'pin @EURES

 

Drop'pin @EURES är en plats för dig att dela dina erfarenheter och få information om olika möjligheter för ungdomar inom EU. Testa här om du kan få nyttiga informationer för dig själv.

 

 

 

 

Din röst i Europa

 

Din röst i Europa är EU-kommissionens portal för EU-medborgare som vill aktivt delta i EU:s beslutsprocess. I öppna samråd har du möjlighet att ge synpunkter i olika frågor och därmed påverka den framtida EU-politiken. Dessutom har du möjlighet att ta kontakt med politiker genom sociala medier och diskutera aktuella frågor. Fler sätt att göra din röst hörd samt en översikt över aktuella öppna samråd hittar du på EU-kommissionens hemsida.

 

 

EU-nyheter på internet

 

Är du nyfiken och intresserad av vad som händer i den Europeiska Unionen varje dag? Det finns olika nyhetsbrev på nätet som levererar aktuella, intressanta, seriösa eller roliga nyheter bland annat om händelser, personer och aktiviteter inom EU. Några nyhetsbrev båda på svenska och engelska:

 

-europaportalen.se

 

-EuropeanVoice

 

-EurActiv

 

Dessutom kan du också hitta aktuella EU-nyheter och möjligheter att jobba eller studera i EU på bl.a. följande organisationers hemsidor:

 

-Europeiska Kommission Representation i Sverige

 

-Europaåret för utvecklingssamarbete

 

-Europeiska Ungdomsportalen

 

-Enterprise Europa Network

 

 

Till er som varit i kontakt med oss!

 

Vi vill utvärdera vår verksamhet och ber er därför att fylla i denna enkät. Det tar inte lång tid att fylla i men är till stor hjälp för oss i vårt arbete. http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014

 

Tack på förhand!

Hjälp oss att bli bättre!

 

Vänligen ta dig tid att fylla i enkäten om hur nöjd du är med våra tjänster. Tack för hjälpen!

 

 

Senaste nyhetsbrev

Testa dina kunskaper om EU och EU länderna med "EU-resan"!

Ni kan också besöka vår Facebook sida:

Medfinansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun:

Kontakt

 

 

 

 

 

Besöksadress

Postadress

 

Kungsgatan 20

Box 62

Tel: +46 532 170 20

662 31 Åmål

662 22 Åmål

E-post: europadirekt@amal.se

Sidan är senast uppdaterad 2015-11-25 kl. 19:05