Hem

Europa Direkt Fyrbodal

Kontakt

 

 

 

 

 

Besöksadress

Postadress

 

Kungsgatan 20

Box 62

Tel: +46 532 170 20

662 31 Åmål

662 22 Åmål

E-post: europadirekt@amal.se

Sidan är senast uppdaterad 2014-10-22 kl. 09:15

Senaste nytt

 

Debatt med Jean-Clude Juncker om nästa EU-kommission

Idag klockan 9 presenterar Jean-Clude Juncker sitt kommissionärslag och deras gemensamma arbetsprogram. Efter presentationen inleder de politiska gruppledarna en bred debatt om fördelning av ansvarsområden och kommissionens prioriteringar. Vid lunchtid röstar parlamentet först om en resolution om sin syn på den föreslagna kommissionen, sedan röstar man ja eller nej till kommissionärskollegiet som helhet.

 

 

Denis Mukwege 2014 års vinnare av Sacharovpriset

Denis Mukwege tilldelas Sacharovpriset för tankefrihet 2014, enligt ett beslut av parlamentets talman och ledarna för de politiska grupperna. Den 26 november bjuds Denis Mukwege in till Strasbourg för att ta emot priset under parlamentets session.

Här kan ni läsa mer om årets pristagare.

 

 

Nya utfrågningar av kommissionärskandiater i Strasbourg

 

Idag kl 19.00 sker nya utfrågningar av kommissionärskandiater i Strasbourg. På tur är:

- Maroš Šefčovič, tilltänkt vice ordförande för energiunionen. Ansvariga för utfrågningen är Utskottet för industri, forskning och energi, samt Utskottet för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

 

- Violeta Bulc, tilltänkt kommissionär för transport. Ansvarigt för utfrågningen är Utskottet för transport och turism.

 

Innan kommissionärskandidaterna kan börja sitt arbete, måste de genomgå en tre timmar lång utfrågning, så att ledamöterna får möjlighet att bedöma deras kompetens och kunskap. Utskotten och talmanskonferensen utvärderar sedan utfrågningarna. Du kan följa utfrågningarna på länken nedan http://ephearings2014.eu/

 

 

Young Europe - Rethinking democracy

 

Den 27 september - 1 oktober åkte Amanda, Julia, Mira och Viktor från vår ungdomspanel på ungdomsutbytet "Young Europe - Rethinking democracy". Sammanlagt deltog det 168 ungdomar och ledare från alla 28 EU-länder. Utbytet började i Berlin och förde oss vidare till Wien och Prag.

Under varje tågresa deltog ungdomarna i olika workshops om demokrati. Dessutom fanns det tid för att lära sig lite mer om andra kulturer och språk.

I Wien och Prag gick deltagarna på skattjakt för att lära sig mer om demokrati och fick samtidigt lära känna städerna lite bättre. I Prag var vi bl.a. utanför tyska ambassaden och träffade en familj från f.d. östra Tyskland som sökte asyl vid västtyska ambassaden i Prag i slutet av september 1989. De berättade vad som hände när de fick asyl samt hur det kändes att vara tillbaka vid ambassaden 25 år senare.

 

Inspirationsdag i Vara

 

EURES/Arbetsförmedlingen arrangerade den 7 oktober en inspirationsdag för arbetssökande som var intresserade av möjligheterna till arbete eller andra aktiviteter utomlands. Europa Direkt Fyrbodal medverkade med en monter samt höll ett informationspass om ungas möjligheter till praktik, studier, arbete och volontärtjänst ut i Europa. Dagen var väldigt lyckad med många intresserade och motiverade besökare.

 

 

Europa för medborgarna

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till ett kontaktseminarium i Tallinn, Estland den 20-21 november 2014.

Seminariet handlar bl.a. om att knyta kontakter för framtida samarbete och projektpartnerskap inom programmet Europa för medborgarna.

Mer information om seminariet samt hur du ansöker för att delta finns på MUCF:s hemsida.

 

 

Månadens Europa Direkt kontor

 

Månadens Europa Direkt kontor är Europa Direkt Sydöstra Skåne. Det är Patrick Lejon och Mattias Andersson som jobbar på kontoret i Sjöbo. I EU-kommissionens intervju kan du läsa om vad de jobbar med i sitt område.

 

 

Young Europe - Rethinking Democracy

 

Ungdomspanelen + Kristin och Frida är i full gång med att delta i utbytet "Young Europe - Rethinking Democracy". Vill ni följa deras resa med tåg från Berlin till Prag kan ni göra det här.

 

 

Lära känna kandidaterna

 

I kommissionens serie "dagens kommissionär" kan du lära känna kandidaterna till den nya kommissionen. Vi börjar med Jean-Claude Juncker som har utsetts till kommissionens ordförande.

DAGENS KOMMISSIONÄR:

 

Kristdemokraten Jean-Claude Juncker har en lång politisk karriär. Han kan bland annat stoltsera med att vara en av världens längst sittande demokratiskt valda ledare då han mellan åren 1993 till 2003 innehade premiärministerposten i hemlandet Luxemburg. Som kommissionens ordförande sitter han på en av EU:s tyngsta poster, men när han inte tar sig an framtidens utmaningar sägs det att han gärna kopplar av med några set pingis. http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/index_en.htm

 

Följ vår serie "Dagens kommissionär" som vi under 28 dagar tillägnar den nya kommissionen!

 

 

Kvällsöppet på torsdagar!

 

Från och med imorgon, 11 september, har vi öppet till kl. 19 varje torsdag. Du kan besöka oss på Åmåls kulturhus eller får tag på oss via e-post och telefon.

 

 

Cecilia Malmström ansvarar för handelsfrågor

 

Under en presskonferens den 10 september presenterade Jean-Claude Juncker de nya kommissionärerna med tillhörande portföljer. Den svenska kommissionären Ceclia Malmström kommer att ansvara för handelsfrågor. Från den 29 september följer nu utfrågningar i Europaparlamentet, där varje nominerad kommissionär ska frågas ut av parlamentets utskott. Efter utfrågningen ska Europaparlamentet godkänna den nya kommissionen som förväntas att påbörja sitt arbete den 1 november 2014. Mer information hittar du här.

 

 

Anmäl din skola till översättningstävling!

 

Europeiska kommissionen ordna varje år en översättningstävling som heter Juvenes Translatores.

Årets tema är ”europeisk identitet”. Tävlingen hålls den 27 november 2014 och är öppen för elever födda 1997. Skolor kan anmäla sig och registrera elever till den 20 oktober. Ansökan skickas online och kan göras på svenska. En skola ska anmäla minst två elever men inte mer än fem. I tävlingen ska eleverna översätta en sida från ett officiellt EU språk till ett annat. Alla kombinationer är möjliga vilket innebär att det finns 552 olika kombinationer.

Läs mer under följande länk.

 

Nytt från Enterprise Europe Network

 

Mot nya marknader! – vägen till internationella affärer

Enterprise Europe Network anordnar ett seminarium för små- och medelstora företag som vill ta steget ut över gränserna för att skapa bättre tillväxt.

 

Anmäl dig till Borås 29 september »

 

Anmäl dig till Göteborg 3 oktober »

 

Anmäl dig till Skövde 7 oktober »

 

Till er som varit i kontakt med oss!

 

Vi vill utvärdera vår verksamhet och ber er därför att fylla i denna enkät. Det tar inte lång tid att fylla i men är till stor hjälp för oss i vårt arbete. http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014

 

Tack på förhand!

 

Junckers agenda

 

Jean-Claude Juncker har lagt fram olika prioriteringar för sin mandattid som EU-kommissionens ordförande. Han vill stärka EU:s konkurrenskraft och stimulera investeringar som skapar arbetstillfällen. Dessutom vill han bl.a. jobba för en sammankopplad digital inre marknad, en motståndskraftig energiunion, en framåtblickande klimatpolitik samt en mer rättvis ekonomisk och monetär union. Även migrationspolitiken är ett av de prioriterade

områdena. Hela Junckers agenda hittar här.

 

Jean-Claude Juncker är EU-kommissionens nya ordförande

 

422 av parlamentets 751 ledamöter röstade ja till Juncker som därmed blir EU-kommissionens nya ordförande. Den 1 november 2014 tar han officiellt över José Manuel Barrosos post. Jean-Claude Juncker var huvudkandidat för det partiet som fick flest röster i Europaparlamentsvalet i maj 2014. I slutet av juni föreslog Europeiska Rådet honom som ny ordförande. I Europaparlamentets omröstning krävdes sedan bara minst 376 röster. Det är första gången som Europaparlamentet aktivt väljer EU-kommissionens ordförande, tidigare fick de bara godkänna kandidaterna.

Junckers uppgift är nu att inhämta förslag från EU-ländernas regeringar angående deras nationella kommissionärskandidater för att sedan sammanställa den nya EU-kommissionen. Innan den kan börja sitt arbete måste den godkännas av Europaparlamentet.

 

Litauen inför euro

 

Som 19:e EU-medlem inför Litauen euron som officiell

valuta den 1 januari 2015. Både ministerrådet och

Europaparlamentet har gett sina klartecken för

införandet av euron i Litauen. Litauen har sedan 2006

arbetat intensivt med att uppfylla alla krav som t.ex. låg

inflation, stabil valutakurs och ett lågt budgetunderskott.

Litauen är därmed det sjunde av de 10 länderna som

gick med i EU 1 maj 2004 att införa euron.

 

Är du intresserad av att åka som volontär till Polen?

 

Just nu söker organisationen Centre of Youth Cooperation and Mobility en volontär som med hjälp av hundar ska arbeta med människor (främst barn) med fysiska och psykiska funktionshinder, även kallad hundterapi.

 

Tjänsten startar Februari 2015 och avslutas Januari 2016. Ansökan ska vara inne senast den 24 augusti. Är ni intresserad, vänligen kontakta oss för mer information samt detaljer kring ansökan.

 

Melleruds kommun söker mentorer för EVS-volontärer

 

Melleruds kommun har sedan fyra år tillbaka arbetat med EU:s ugdomsprogram Ung och aktiv i Europa nu Erasmus+ för att ha möjlighet att kunna skicka och ta emot volontärer genom Europeisk volontärtjänst (EVS). Kommunen är både sändande och mottagande organisation. De volontärer som efter ansökan har valts ut kommer att arbeta inom kommunstyrelsen- respektive barn- och ungdomsförvaltningen under ett års tid. Vid ankomsten får volontärerna en mentor på respektive arbetsplats och varsin mentor i det sociala livet, som nu kommunen söker efter via sin hemsida.

http://ttela.se/nyheter/mellerud/1.3293625-soker-mentorer-for-volontarer

 

 

Vill du åka ut som volontär?

 

Vi söker nu en volontär som vill åka till Pontevedra, Spanien. Tjänsten kommer att vara 10-12 månader med start i januari 2015. Här är några exempel på aktiviteter (som vi fått från den mottagande organisationen) som kan bli aktuella att arbeta med:

 

-Noites Abertas: 110 workshops will be developed attend young people. Themes will be diverse (music, sports, art & creativity, culture, media, dog-trainner). Volunteer role will be to attend to control in the activities, participants reception and departures. There will be monitors

with them. SIX MONTHS

 

-Summer Camps and Music Festival: musical and youth camps in summer time. Volunteer role will be to help to develop the each program. ONE MONTH

 

-Barter your book: last year we arrive to 5000 books. People donates books and could get other that they need. ONE MONTH

 

-Support School: there are two kinds of service: children with and without needs. Volunteer role will be to be in touch with this children and will develop dynamic groups, to develop learning activities in non forma education. ONE MONTH

 

Är du intresserad, hör gärna av dig till oss på kontoret. volunteer.amal@amal.se eller europadirekt@amal.se

0532- 170 20

 

 

Albanien är EU:s senaste kandidatland

 

I juni 2014 godkände Europeiska rådet att Albanien fick status som kandidatland. Att ett land blir kandidatland betyder dock inte automatiskt att förhandlingar om EU-medlemskap startar. Att påbörja medlemskapsförhandingar är ett separat steg i den serie av händelser som kan leda fram till ett fullt EU-medlemskap. Först måste Albanien arbeta vidare med politiska, ekonomiska och administrativa reformer.

 

Italien tar över som ordförandeland i Europeiska unionens råd

 

Den 2 juli kommer Italiens premiärminister Matteo Renzi till parlamentets kammare för att diskutera vad han anser vara de viktigaste frågorna som EU bör hantera under halvåret. Italienska ministrar kommer senare att diskutera prioriteringarna i detalj i parlamentets utskottsmöten.

 

Enligt en annan tradition kommer också det utgående grekiska ordförandeskapet samma dag att diskutera resultatet av landets tid vid rodret för rådet med ledamöterna.

 

 

Språkdagens serietävling

 

Tävlingen går ut på att skapa en tecknad serie med bild och text på temat språk och kommunikation. Du som går i årskurs sju i grundskolan till årskurs tre på gymnasiet kan delta i tävlingen. Första pris är ett presentkort på en språkresa utomlands. Tävlingsbidraget ska vara inskickat senast 22 september via post till:

 

Goethe-Institut

 

Att. Viktor Englund

 

Bryggargatan 12 A

 

111 21 Stockholm

 

Vinnaren kommer att meddelas senast den 23 september och inbjudas till en prisceremoni i Stockholm den 30 september 2014. Mer information om tävlingen finns här.

 

 

Söker du praktik inom EU?

 

EU-institutionerna erbjuder praktikplatser för studerande och högskoleutbildade. Under praktiken får du en unik inblick i institutionernas arbete och EU:s allmänna verksamhet. Det finns kortare eller längre praktik på flera olika orter. Här hittar du information om ansökningar och deadlines.

 

 

 

Visste du att:

Ni kan också besöka vår Facebook sida:

Testa dina kunskaper om EU och EU länderna med "EU-resan"!

Medfinansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun:

 

Senaste nyhetsbrev